21 mai

Der stevner skipene fram, der er Leviatan, som du har skapt til å leke med.”

Salme 104:26

LEKENDE LEVIATAN?

I Salme 104:25, verset før dagens tekst, får vi fortalt “Her er havet, stort og vidt, med en talløs vrimmel av dyr, både små og store.” Ja, det levende livet i havet er så variert både i antall og utseende at det virker uendelig. Kanskje den største av disse skapningene er Leviatan som er nøye beskrevet i Jobs bok. Dette beistet av et dyr var en stor sjø-slange eller drage (Jesaja 27:1) og beskrivelsen passer godt til en plesiosaur eller andre sjøreptiler som dinosaurer, som vi bare kjenner til som fossiler i dag. Denne skapningen som “leker” i dypet der skipene går er åpenbart ingen krokodille, slik som nåtidens kommentatorer påstår.

Det hebraiske ordet “livyathan” kan også bli oversatt som “drage”,  gamle dagers ord for dinosaur (siden ordet dinosaur er et nyere ord). Dette ordet blir ofte brukt som et symbol på djevelen eller på Romerriket. I henhold til loven om første gangs benevning må det finnes et slikt dyr før det kan brukes som symbol på noe annet. Dersom det ikke har fantes et vesen som man har kalt en drage, hvordan kunne vi vel vite hva vi skulle sammenlikne djevelen med? Så tidlig som under skapelsesuken står det at Gud skapte “monstre” (tanniyn) i sjøen (på norsk oversatt som “hval”, 1 Mosebok 1:21), en beskrivelse som ville kunne omfatte alle store sjø-monstre i havet.

Noen kommentatorer er overbevist om at Leviatan er en hval og beskriver i detalj hvor sterk halen til hvalen er, og hvordan den kan brukes til et våpen mot de som driver hvalfangst. Dette gir oss et bilde som vi lett kan forene med vår egen oppfattelse av virkeligheten. Den får meg til å tenke på Jules Vernes bok “Kapteinen på 15 år” der de ble angrepet av en hval. Kanskje vi mer burde tenke på “En jordomsegling under havet” av samme forfatter. Her kommer “Nautilus” og senker mangfoldige skip. Tenk om det var et virkelig sjømonster som angrep skipene? Er det virkelig så utenkelig at sjø-dinosaurer kunne ha eksistert på denne tiden da denne salme ble skrevet? Ikke dersom vi tar Bibelen bokstavelig som Guds inspirerte of fullkomne Ord.


 

Advertisements
%d bloggers like this: