22 mai

Himmelen er Herrens himmel, men jorden ga han til mennesket.”

Salme 115:16

HERRENS HIMMEL

I denne tidsalder har menneskene lagt jorden under seg, og kanskje til og med solsystemet, selv om dette er litt tvilsomt. Der finnes intet bevis innen vitenskapen eller Skriftene at det finnes intelligente skapninger (utenom englene) i andre verdener. Det er dyr dårskap å forsøke å nå slike verdener i romskip eller å kommunisere med dem via radio astronomi. Slike prosjekter gjør menneskeheten sårbare overfor demonisk bedrag av Satans “makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet” (Efeserne 6:12) som “herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige” (Efeserne 2:2) bruker i dag.

For å gå tilbake til dagens tekst igjen, så tilhører himmelen Herren. Det finnes tre himler; den første er vår himmel, atmosfæren, det blå vi ser når vi kikker opp på himmelen; den andre er himmelrommet hvor alle stjerner og planeter har blitt plassert av Gud; og den siste tredje himmelen er der Gud bor. Gud hersker alene over himmelen – der har vi ikke noe vi skulle ha sagt. Gud er uavhengig av de rikdommene vi har på jorden. I Hans himmel vokser det ikke trær eller mat. Der finnes heller ikke dyr eller materielle rikdommer. Der finnes ikke vin eller korn, nei heller ikke en så grunnleggende ting som luft. Gud trenger ingen av disse tingene for å eksistere.

Gud har gitt oss jorden. Han har skapt denne blå planeten for oss mennesker. Her har vi fått lov til å herske over andre, myrde og skape kaos. Her fører vi kriger og tar livet av ufødte barn. Her er det vi som styrer – som oftest uten innblanding fra Gud.

Men det at Han har gitt oss jorden betyr ikke at Herren ikke følger med oss. Han har utvalgt seg et spesielt folkeslag – jødene. Han har lovet å ta seg av dem som følger Ham og holder Hans lov. Av og til får vi beskjeden som  Paulus fikk – at Hans nåde er nok for oss – men som oftest kan de som følger Herren føle og se Hans nærvær i livene deres. Og – som tidligere nevnt – så vil denne jorden opphøre. Da vil Herren komme og dømme levende og døde.


 

Advertisements
%d bloggers like this: