23 mai

” Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves.”

Salme 127:1

VAKTMANNEN

Dette verset i salmen av Salomo er delvis gjengitt i “Gud signe vårt dyre fedreland”, en av våre nasjonalsanger.

Det viktigste ordet som er sentralt i dette verset, er ordet “forgjeves“. Tanken i første delen av verset er at menneskene legger ned alt de har av kunnskap og styrke for å bygge et hus, men dersom Herren ikke er med dem, så vil huset ha mangler. Slik var det med folkene i Babel da de satte seg fore å bygge et tårn som nådde like til himmelen. Selvsagt grep Gud inn mot menneskenes stolthet og ulydighet mot Ham. Et nyere eksempel er passasjerskipet Titanic. Før jomfruferden startet, våget en av styrmennene å si “Gud selv kunne ikke synke dette skipet!” I lys av dette hadde det nesten vært rart dersom skipet ikke sank. Når Salomo skulle bygge tempelet for Gud, så var det viktig for ham å samarbeide med Gud. La oss huske på her i dette livet at uten Gud er vi ingenting. Bare ting som er gjort for Herren – og med rett innstilling – vil stå ildens prøvelser.

I gamle dager var det vanlig med høye murer rundt byene for å beskytte folk mot farlige dyr og fiender. Der var ofte vakttårn hvor det stod vaktmenn som speidet etter farer utenfor murene. Derom de så en fiende angripe, ville de slå alarm slik at byen kunne forsvare seg. Disse vaktmennene måte holde seg våkne og oppmerksomme. Dersom noen sovnet på vakt risikerte de å bli straffet med døden. Salomo sa at dersom Herren ikke beskyttet byen, så voktet vaktmennene forgjeves. I livet er det mange farer som lurer, men vi kan ikke være trygge med mindre vi legger våre liv i Guds hender. Hans vilje skje!

I Skriftene er et hus ofte et bilde på en tid (tidshusholdning) eller et system (Moses var leder av hans hus). Dersom en overfører denne betydningen til dette verset, så må vi la Herren styre oss hele livet vårt og hele familien vår. Dette er viktig å innse.


 

Advertisements
%d bloggers like this: