25 mai

Pris Gud i himmelen, evig varer hans miskunn.

Salme 136:26

EVIG VARER HANS NÅDE

Hver av de 26 versene i denne salmen andre med ordlyden “for Hans nåde varer evig”. Dette ble sunget som et vekselvis kor i respons til opplistingen av de store underverkene som Skaperen har uført, både i skapelsen og i forløsningen av Hans folk.

Salmen begynner med “Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunn” (Salme 136:1). Det passer seg at salmisten starter med takksigelse. Det er også noe vi bør tenke på i bønnelivet vårt. Hver bønn burde starte med lovprisning og takk til skapelsens Gud, for Han er god mot oss, og Hans nåde varer evig… til og med lengre enn våre korte liv her på jorden. Ja, mange som lider stort i dette livet vil ikke kjenne sann forløsning før etter dette livet er over. Da vil Herren belønne vårt strev og vår lidelse her på jorden.

Dette er en sann skapelses salme. Vers 5 sier at “Han skapte himmelen med forstand” og Han skapte solen, månen og stjernene(136:7-9).

Når vi kommer til vers 10 ser vi imidlertid en forandring i tema. Vi blir minnet på hvordan Herren satte fri sitt folk fra Egypt, drepte de førstefødte i landet og delte Rødehavet i to slik at Israel kunne gå over på tørr grunn. Denne delen avslutter med hvordan faraos hær druknet i Rødehavet da sjøen rullet tilbake på plass. At noen her bruker “Sivsjøen” og sier at vannet ikke nådde over soldatene er latterlig. Skulle de ha bøyd seg ned for å drukne?

Sutten av salmen beskriver hvordan Herren var med Israel etterpå. Han vil også være med oss i dag dersom vi lar Ham.


 

Advertisements
%d bloggers like this: