26 mai

Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet.”

Salme 139:16

GUDS ALLVITENHET

Dette er en fantastisk salme. David sier at når han bare var et foster i morens mage, så kunne Herren ikke bare se ham, men visste alt som skulle skje i Davids liv allerede før han var blitt født. Det er intet som Herren ikke vet. Når vi bare er leire på pottemakerens bord ser Han hva det ferdige resultatet vil bli. Når vi er tegninger på ingeniørens bord har Gud allerede sett vårt potensiale. Han har gitt oss øre, øyner, hender og føtter for at vi skal bruke dem. Han vet om vi vil overgi oss selv til Kristus og om vi vil bruke våre talenter for Ham.

Tidligere i denne salmen sier David at Gud vet alt han gjør – om han ligger eller går, sitter eller står. Gud vet også hva vi skal si før vi har kommet på å si det. Så kommer de kjente ordene om at David, som flyktet i lange tider fra kong Saul, ikke kan flykte fra Herren. “Stiger jeg opp til himmelen, er du der, legger jeg meg i dødsriket, er du der” (Salme 139:8). Det finnes ingen steder vi kan skjule oss for Herren. Han vet alltid hvor vi er, hva vi gjør, og hva vi sier. Vi kan ikke lure Gud.

En av Davids konklusjoner er “Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt” (139:14). Forhåpentligvis vil vi også innse at det første vi burde gjøre er å takke Gud for at vi er til. Takk Gud for hvert åndedrag Han gir oss. Til tross for våre svakheter, så kan Herren bruke oss når vi overgir oss til Ham.


 

Advertisements
%d bloggers like this: