28 mai

“Du er konge gjennom alle tider, du hersker fra slekt til slekt. Herren er pålitelig i alt han sier, trofast i alt han gjør.”

Salme 145:13

GUDS RIKE ER EVIG

Denne salmen er en eneste lang lovprisning av Herren hvor David forteller til leserne hvor fantastisk Herren er. Den norske oversettelsen er ikke bokstavelig her, men går ut på å finne betydningen av teksten – det vil si at den har blitt fortolket. Fra hebraisk står det her “Ditt kongedømme er et evig kongedømme, og Ditt styre er for alle generasjoner.” Den siste setningen finnes ikke i de originale hebraiske kopiene, men er lagt til senere. Det kan ikke sies at det aldri har vært med siden det da vil mangle en hebraisk bokstav i salmen (de forskjellige versene har en hebraisk bokstav foran verset).

Verset ovenfor får oss til å tenke på Gud som konge i et kongerike hvor alle de som følger Herren skal få komme inn. Dette er hva vi leser om i Bibelen hvor det står at vi skal leve i all evighet sammen med Kristus i Hans rike hvor det ikke finnes sykdom, lidelse eller død. Selv om Herren også er på tronen Sin i dag, så har jordens beboere stort sett bestemt seg for å følge denne verdens gud, Satan. Først etter at Kristus kommer tilbake for å herske over jorden vil det være fred. Han vil herske i 1000 års riket og i evigheten.

Som verset i verset sier, så er Gud pålitelig og trofast. Når Gud sier noe kan du vite at det er sant og at Han vil gjøre det. Ingen er mer pålitelig enn Herren. Men Gud snakker av og til om noe som skal skje i fremtiden – som ikke har hendt enda. Siden alle andre profetier har gått i oppfyllelse kan vi regne med at fremtidige profetier også vil bli oppfylt.

Men det er Gud som kontrollerer evigheten. Det er Hans rike som vil seire. Vil du bli en borger i Guds evige rike? Ta imot Jesus og følg Ham. Alt er gjort klart for deg – du må bare ta imot Jesus Kristus.


 

Advertisements
%d bloggers like this: