29 mai

Han vet hvor mange stjernene er, og gir alle navn.

Salme 147:4

STERNENES NAVN

Astronomene av i dag beregner at der finnes minst ti billioner billioner stjerner. For  å gi dem alle navn må Gud ha vært allvitende. Gud er ikke bare allvitende, men Han er også allmektig og allestedsværende.

Har du noen gang forsøkt å telle alle stjernene? Man kan si det slik at det er lett å komme ut av tellingen, og der finnes mange stjerner som vi ikke kan se med det nakne øyet. Men Gud kan telle dem. Han har laget alle sammen og satt dem opp på himmelen. Han kjenner hver eneste stjerne og vet hva som er spesielt med dem. Derfor har Han også gitt dem alle et passende navn – ikke bare et nummer i en katalog. Gud bestemmer over alle stjernene på samme måte som en general kommanderer en hær. De oppfører seg akkurat slik som Gud sier, og følger den bane Han har satt for dem.

Abraham ble fortalt at han skulle få like mange etterkommere som det fantes stjerner. Han kunne ikke fatte hva Gud nettopp hadde sagt. Det virket umulig å telle alle stjernene, og det virker også umulig å telle hvor mange jøder der finnes. Til tross for at mange har forsøkt å utrydde jødene, så finnes de enda, og i stort hopetall.

Blant hedningene representerte hvert stjernebilde en eller annen gud. De tilba ikke bare stjernene, men solen og månen. Både i eldgammel tid og nå i dag finnes det mange som spår om fremtiden ved å stirre inn i stjernene. Vi mennesker er flinke i å tilbe skapningen istedenfor Skaperen, og Bibelen sier bestemt at vi skal ikke ha noe å gjøre med dem som spår om fremtiden.

Tenk at Gud hadde navn på alle disse stjernene. Det er helt fantastisk! Men Han vet også ditt navn. Og du er viktigere enn alle universets stjerner. Jesus døde for deg personlig. Er ditt navn skrevet ned i livsens bok med alle dem som får komme til himmelen med Kristus?


 

Advertisements
%d bloggers like this: