30 mai

Halleluja! Syng en ny sang for Herren, en lovsang der de trofaste samles!”

Salme 149:1

LOVSYNG HERREN

De siste salmene er fulle av lovsang til Herren. Ordet “sang” forekommer oftere i Salmene enn i resten av Bibelen til sammen. Der er ni “nye sanger” nevnt i Bibelen (Salme 33, 40, 96, 98, 144, 149, Jesaja 42 og Johannes åpenbaring 5 og 14). Det er mulig at denne nye sangen i dagens tekst er den samme vi finner i Johannes åpenbaring 5:9.

Vi finner i denne salmen en ny sang som skal synges av mennesker med et nytt hjerte. Det er slike sanger som skal synges når Kristus kommer tilbake og starter en ny tidsalder når de hellige skal styrte de ugudelige. Da vil de som følger Herren juble og synge med fengende rytmer og musikk.

Alle oss som hører Kristus til burde boble over med lovprisning til Herren. Det er Han som er verd all pris og som skal opphøyes. Ja, ved tidenes slutt skal alle, både store og små, bøye sitt kne for Kristus, og vi vil være med i det himmelske koret som priser Gud av hjertens lyst.

Ettersom vi lærer mer og mer om Herren og oppdager mer og mer om hvor fantastisk Han er, så er det viktig at vi lager nye salmer og sanger for å prise Ham enda bedre. Hver morgen for vi mer del i Ham og vi får ny nåde, og gang på gang redder Han oss ut av våre problemer. Det er bare rett og rimelig at vår lovprisning er ny også.

Når vi samles i Guds navn er Han midt iblant oss, og vi får fellesskap med både Herren og Herrens utvalgte, vår åndelige familie. Sammen med andre likesinnede samles vi i bønn i våre bønnehus. Sammen priser vi Herren og blir oppbygget åndelig. La oss prise Herren sammen, Han som har skapt hele universet og utvalgt oss som sine barn.


 

Advertisements
%d bloggers like this: