5 mai

Prøv meg, Herre, gransk meg nøye, prøv hjerte og nyrer som med ild!”

Salme 26:2

HJERTE OG NYRER

I dagens tekst sier Davis at Herren må teste ham. Ja han vil til og med at Gud skal teste hjertet og nyrene hans. Hjertet er livsviktig for oss mennesker. Når det slutter å slå, så er kroppen vår død. Bare i få tilfeller kan man ved bruk av hjertemassasje eller elektriske støt få hjertet til å slå igjen. Nyrene kan en heller ikke leve lenge uten, men der har vi i alle fall en ekstra. Men hva betyr det nå at Gud tester hjertet og nyrene våre?

Hjertet er livets senter og burde bli tatt godt vare på. Det brukes ofte som bilde på personligheten. Det kontrollerer hva vi sier og er en kilde til tro. Når en blir født på nytt er det vanlig å si at en har fått et nytt hjerte – en ny instilling til livet. Hjertet er i vanligdags tale sett i forbindelse med kjærlighet. Å gjøre noe helhjertet betyr å gå inn for noe med alt du har. Når vi sier at Gud tester hjertet, så sjekker Han både viljen og samvittigheten og våre sterkeste følelser.

Nyrene står som oftest nevnt sammen med hjertet og er i nært samarbeid med hjertet. I Salme 73:21 står det “Så lenge jeg var bitter i hjertet og det stakk i nyrene.” Her var Asaf full av smerte, lik en man med nyresykdom, og han hadde blitt gjennomstukket av mange sorger. Nyrene er plassert på hver sin side av den lumbale ryggraden på innsiden av bukens skillevegg. Det kan se ut som om Bibelens bruk av dette ordet snakker om en persons vanlige følelsesliv, men ikke de sterkeste følelsene som kjærlighet som synes å bli sett i forbindelse med hjertet.

David sa i teksten vår at Gud skulle teste ham med ild. Som kristen står det at vi alle skal få gjerningene våre testet ved ild etter at våre liv på jorden er forbi (1 Korinterbrev 3:13).


 

Advertisements
%d bloggers like this: