6 mai

Ved Herrens ord ble himmelen skapt, hele himmelens hær ved pusten fra hans munn.”

Salme 33:6

HERRENS ORD

Det enorme verdensrommet med alle sine utallige stjerner og galakser ble plutselig til ved Kristi allmektige ord (Johannes 1:3). Gud brukte ikke prosesser med stjerne evolusjon til dette. Dersom en slik prosess kunne danne universet, så ville Gud ha vært unødvendig. Fortellingen i 1 Mosebok forteller oss at Gud talte ved sytten anledninger (Hebreerne 11:3, 2 Peter 3:5). Dette er det sanne “Big Bang”! Gud talte, og “bang!” så var det der.

Lengre nede, i vers 9 står det “Han talte, og det skjedde, han befalte, og det sto der.” Dette kan være vanskelig å forstå. Hvordan kunne Gud skape hele universet plutselig. Hvorfor tok Han seks dager med jorden og alt på den? Vel, dersom det finnes en allmektig Gud, så kan Han gjøre hva som helst. Guds storhet er så stor at vi, sarte mennesker, ikke kan forstå det. Spørsmålet er ikke om vi forstår, men om vi tror. Gud trengte ikke milliarder av år for å få gjort ferdig Hans store mesterverk. Gud er en miraklenes Gud.

Ordet som i dagens vers er oversatt “pusten” er ofte oversatt som “vind”. I 1 Mosebok1:2 ble det oversatt som “Ånd” og brukes til tider om den Hellige Ånd. Akkurat som vi i 1 Mosebok 1:1-3 finner Gud Faderen, Gud Sønnen, og Gud den Hellige Ånd, så kan vi igjen finne treenigheten her i Salme 33:6. Gud Faderen talte Ordet, ga Sitt Ord, Logos, som brukes om Kristus i Johannes 1:1. Videre er pusten Hans et bilde på den Hellige Ånd som ikke kan sees akkurat som vinden. Men som med vinden kan vi også se hva den Hellige Ånd utretter.


 

Advertisements
%d bloggers like this: