7 mai

Se, en håndfull levedager har du gitt meg, min levetid er som ingenting for deg, hvert menneske er et pust.”

Salme 39:6

MENNESKENES KORTE LIV

David sier at hans levedager bare er som en håndsbredd. Livet til David er som ingenting sammenliknet med Guds evighet. Til og med livet til Metusjalah som ble 969 år er som intet å regne når en betrakter evigheten. I den norske Bibelen står det at “hvert menneske er et pust“, noe som igjen henviser til våre korte liv her på jorden. Men en titt på originalspråket avslører mer enn som så.

To hebraiske ord er av stor viktighet i dette henseende. Ordet “natsab” kommer etter “adam” (“menneske”) og er helt borte fra denne norske oversettelsen. “Natsab” er en stilling, en offiser eller en ledende autoritet, noe som blir opprettet eller oppreist. Dette taler om menneskets storhet og stolthet, det beste vi har å vise til. Det andre ordet er “hebel” som i vår norske tekst har blitt oversatt som “pust“. Men det hebraiske “hebel” betyr tomhet eller forfengelighet, noe som ikke er tilfredsstillende. Den siste delen av dette verset kunne derfor ha blitt oversatt “hvert menneskes storhet er som tomhet å regne”.

David kunne ha sammenliknet livet sitt med Metusjalah eller jordens alder eller han kunne ha sammenliknet med englenes levetid eller hans evige liv i livet etter at livet hans var ferdig her. Han sammenlikner imidlertid med Gud selv som har ingen begynnelse og ingen slutt. Han måler livet sitt med en håndsbredd, ett av de minste målene man hadde på Davids tid. Og selv om David hadde drept Goliat og gjort store ting i livet sitt, så innså han at det var Gud som hadde æren for disse bragdene, og ikke ham.

Vi har alle en tilmålt tid på jorden. Kanskje du som leser dette vil være en av de heldige som lever 100 år. Kanskje vil lyset ditt bli blåst ut alt for tidlig. Tiden er den viktigste ressursen vi har. Dersom du mister lommeboken din, så vil det komme ny lønn, nye penger fra ting du kan selge eller liknende. Dersom du sløser bort tiden din, så får du den aldri igjen. Bruk tiden fornuftig!


 

Advertisements
%d bloggers like this: