1 juni

“Ordspråk fra Salomo, sønn av David og konge i Israel. Til å gi kunnskap om visdom og formaning, til å forstå forstandige ord

Salomos ordspråk 1:1-2

VISDOMMENS MESTER

De første syv versene av Salomos ordspråks første kapittel er kong Salomos innledning til denne boken. Salomo var ikke bare Davids sønn, menn han var mannen som kunne spørre hva han ville fra Gud – og så ba han om visdom. Denne visdommen ble så beryktet at til og med dronningen av Saba kom for se Salomo med sine egne øyne. Salomo ble rikelig belønnet av Herren fordi han valgte visdom, og det igjen ga ham rikdom og et langt liv.

Ordspråk” (hebraisk “mashal“) impliserer en overlegen mental forståelse,  vanligvis i form av en metafor. Det kan bety både poesi og liknelse. Salomo viste åpenbart hva han skulle si og når han skulle si det. Visdommen hans var gudgitt, og på jorden har det ikke vært hans like verken før eller senere.

I denne boken deler Salomo sin visdom med oss slik at vi skal lære om visdom. Han ønsker å gi oss forståelse slik at vi bedre kan følge Herren og få del i hva Han har planlagt for oss. Ved å få innblikk i Salomos visdom kan vi forstå og utvikle oss til bedre mennesker. Visdommen vil komme oss til gode slik at vi vet hva vi bør gjøre med livene våre og vokse til å bli bedre. Salomo benytter ofte en personifisering av visdommen og gir flere bilder til leseren slik at en lettere skal forstå visdommen.

Den største visdommer er å kunne skjelne mellom hva som er godt og hva som er ondt. Dette er utrolig viktig for en som har tatt imot Kristus og forsøker helhjertet og følge Ham.


 

Advertisements
%d bloggers like this: