10 juni

Den gavmilde får gode dager, den som øser ut til andre, får rikelig tilbake.

Salomos ordspråk 11:25

GAVMILDHET

I dagens tekst møter vi på et ord som Salomo har brukt i et tidligere vers. “Den gavmilde” er ordet “baracah” som betyr velsignelse, rikdom, rikelig, basseng og gave. Ordet settes her i forbindelse med det hebraiske “nephesh” som betyr “sjel” (også brukt i skapelsesberetningen i 1 Mosebok 2:7 da Adam ble en levende “sjel”). Vi møter altså i dette verset en rik sjel, en som har blitt gitt så mye at har basseng fulle av rikdom.

Denne rike sjelen skal bli gjort “dashen“; feit, salvet eller velsignet. Det kan altså ved første øyekast se ut som om den som er rik skal bli gjort enda rikere. De skal ha nok av mat, klær og andre fysiske ting, og de blir fete, et tegn på rikdom og velstand i den eldgamle verden.

Så sier verset at den som “øser“, det vil si slukker tørsten, bader, fyller, drukner med mengder av vann skal også bli vannet selv. “Yarah” betyr at vannet skal renne i masser til den personen det gjelder.

Verset sees i forbindelse med verset som følger hvor det blir beskrevet en som holder tilbake korn fra andre. Rent logisk er altså denne rike sjelen i vers 25 en som deler rikdommen sin med andre. Logikkens lover tilsier at sjelen i vers 24 deler alt med alle og gir rikelig, mens den som omtales i vers 26 holder tilbake og ikke vil dele med andre.

Dette passer godt med det som står andre steder i Bibelen om at den som gir, vil få mer (11:24, Lukas 6:34).


 

Advertisements
%d bloggers like this: