11 juni

Lepper som taler sant, skal bestå for alltid, løgnaktig tunge bare en liten stundHerren avskyr løgnaktige lepper, men gleder seg over dem som viser trofasthet.”

Salomos ordspråk 12:19,22

LØGN

Dagens tekst består av to vers som begge omhandler en ting som Herren avskyr – nemlig løgn. Vi blir fortalt i de ti bud (2 Mosebok 20) at vi ikke skal lyve, så det er ingen tvil om hva Gud mener om det. Her i dag understreker Salomo det samme.

Saphah” betyr ikke bare lepper men kan også oversettes som tale og samtale. Det vi sier skal være “sant“, troverdig, pålitelig og sikkert. Dersom talen vår er pålitelig, så skal vi bli bekreftet, reist opp, formet, forberedt i all evighet, til jorden ender. Men dersom vi har en falsk, feilaktig eller forfengelig (“løgnaktig“) tunge, språk eller lepper, så blir livet vårt kortvarig. Ordet “raga“, oversatt “bare en liten stund” betyr bokstavelig talt det tiden det tar for et øye å blinke – et kort øyeblikk.

Neste vers sier at falsk, forgjengelig, feilaktig og løgnaktig tale, samtale eller lepper er en “vederstyggelighet” eller “avskyelighet” for Jehova. Men de som utviser, utfører, holder, praktiserer eller bruker sannhet, trofasthet eller moralsk trofasthet vil gi Herren glede, aksept og godvilje.

Det er helt på det rene at Herren setter pris på og belønner ærlighet og redelighet. På motsatt side av spekteret så er det klart at en person som lyver og er uærlig ikke har Herrens Ånd boende inne i seg. Det at en som lyger utfører en “vederstyggelighet” betyr at det gjør Herren kvalm – i åndelig forstand. Å lyge burde gjøre oss kvalme. Ærlighet varer lengst – helt inn i evigheten.


 

Advertisements
%d bloggers like this: