12 juni

Den som sparer på riset, hater sin sønn, den som elsker, formaner ham sent og tidlig.

Salomos ordspråk 13:24

RIS

I motsetning til moderne humanistisk barnepsykologi, så lærer Bibelen klart – særlig her i Ordspråkene – en skjønnsmessig fysisk avstraffelse, dersom den blir administrert forsiktig, kjærlig og ordentlig i barneoppdragelsen.

Chasak” betyr å holde tilbake, hindre, frastå fra eller hindre. Det som blir holdt tilbake er en stav, gren eller septer. I bokstavelig forstand er dette en stav som blir brukt til avstraffelse. Ordet for å “hate” betyr bokstavelig talt å gjøre noen til sin fiende eller hate personlig. Ordet som blir oversatt som “sønn” kan oversettes på flere måter, men den har alltid en familiær betydning som sønn, nevø, soldat, tjener eller barnebarn, og kan i en videre betydning brukes om en nasjon som ligger under en annen nasjon.

Ahab” brukes om en som elsker eller liker noen. Den som liker eller elsker noen vil “disiplinere”, “irettesette” eller “indoktrinere” den personen. Og dette skal gjøres “shachar” – om morgenen. Det er altså poengtert at en skal disiplinere barna tidlig i livet og tidlig om dagen. Det at en skal gjøre det tidlig om morgenen er sikkert et bilde på at en skal prioritere dette høyt.

Det fremstår av verset at det å ikke disiplinere barna våre er det verste vi kan gjøre mot dem. Uten fysisk straff vil barna ikke vite hvor grensene går og hva som forventes av dem. Tilhengere av fysisk avstraffelse viser til at klare regler og avstraffelse med en kjærlig hånd gir barna en følelse av sikkerhet. Utfordringen er å få fysisk straff til å virke “kjærlig”.

Det er imidlertid viktig å poengtere at det her ikke er snakk om misbruk av vold, men klare retningslinjer med klare konsekvenser etter brudd på klare regler.


 

Advertisements
%d bloggers like this: