13 juni

Den som er sen til vrede, har stor innsikt, den bråsinte viser hvor dum han er.”

Salomos ordspråk 14:29

SINNE

Dagens tekst er nok et av Salomos ordtak som ikke bare viser hans klokskap men også Guds visdom som Han ga til Salomo.

Versets første ord er “arek” som betyr sen, tålmodig eller langsom. Ordene “den som er” er lagt til for å få en bedre flyt i ordlyden. På hebraisk var bare de viktigste ordene nevnt. Det neste ordet, “vrede“, kan også bety sinne, nesebor, ansikt og snute. Den bokstavelige betydningen kommer fra rask pust under sterke følelser. Åpenbart har disse følelsene en negativ betydning. Så verset benevner altså en som er tålmodig når det kommer til negative følelser som sinne.

Denne personen har ifølge Salomo stor, mye eller sterk innsikt, et ord som også forstand, evner, forståelse eller visdom, et tema som blir repetert igjennom denne boken.

På den andre siden har vi den bråsinte. “Qatser” betyr få, hurtig, liten og rask og brukes om en som har kort styrke eller temperament, her åpenbart brukt om temperament sett i sammenheng med de andre ordene i verset. Det neste ordet blir som oftest oversatt “ånd” men kan også bety vind, mot, tanker og sinne. Her sees ordet “ånd” i sammenheng med det å være hurtig eller rask, noe som blir til en bråsint person. Denne hurtige ånden viser, oppløfter eller på annen måte fremhever dumhet eller idioti. I moderne spåkform er alstå den som er bråsint en dum person.

En person som er tålmodig og veier ting for og imot og venter på Herrens visdom er altså å foretrekke til en som kaster seg ut i det uten å tenke på hva konsekvensene vil bli eller mediterer på hva Guds Ord sier.


 

Advertisements
%d bloggers like this: