14 juni

Milde svar demper sinne, sårende ord vekker harme.

Salomos ordspråk 15:1

MILDHET

Mange av Salomos ordtak er ikke bare visdom fra Gud, men er også gode råd for oss dersom vi vil fungere bra med andre mennesker. Det er også tilfelle for dagens tekst.

Versets første orde er “rak” som betyr mild, svak, øm, myk eller bløthjertet. Det “milde” i dette  verset er svarene som blir gitt. Disse “milde svar” gir bort , forårsaker eller på andre måter resulterer i frafall av sinne, raseri, varme, indignasjon eller vrede.

Neste del av verset begynner med ordet “etseb” som betyr smertefullt strev, rier, tristhet, strev eller hardt arbeid. Det som er smertefullt er “dabar“, det betyr ord, ordtak, rapport, setning, råd og mange, mange andre ting, men de er alle ord selv om de blir uttalt i forskjellige sammenhenger. Alle ord som blir sagt, dersom de er sårende, forårsaker sinne og vrede som er gjenkjent ved kortpustethet med sterke følelser, slik som i gårsdagens tekst.

Ofte kan vi vinne et slag, men tape krigen. Vi kan, fulle av kunnskap, overbevise venner eller kjente om at evolusjon er feilaktig eller på annen måte fylle dem med bibelske eller vitenskapelige sannheter. Det er imidlertid essensielt at vi går inn i alle diskusjoner med stor varsomhet. Vi må gi sannheten med kjærlighet og omtanke og sørge for at vi ikke avskjærer oss fra senere muligheter til å gi dem sannheten. Vi burde aldri gå på akkord med sannheten, men det er utrolig viktig å være mild og kjærlig. Høyrøstet krangling vil ikke oppnå mye. Vi må vise at vi ærlig og redelig bryr oss om dem vi snakker med. Be Gud om visdom, så vil Han gi deg det.


 

Advertisements
%d bloggers like this: