15 juni

En mann kan synes at hans ferd er ren, men Herren prøver tankene.”

Salomos ordspråk 16:2

RENE TANKER

I det foregående verset leser vi at menneskehjertet legger sine planer. Som tidligere nevnt er hjertet senteret for menneskenes sterke følelser og er utrolig viktige i bibelsk sammenheng. Så kommer dagens tekst der vi leser om tankene.

Vi mennesker tror ofte at vi er rettferdige og at vi gjør rett. Ferd betyr i dette skriftstedet vår reise gjennom livet, vår måte å leve på, hvor vi er ganske enkelt passasjerer på livets reise. Vi tror at reisen vår igjennom livet er ren som om den har blitt vasket hvit som snø, men til slutt er det Herren som bestemmer hva som er rent nok. Han veier, måler, bestemmer hva som er rent, ikke oss. Det står bokstavelig talt at Herren måler vinden, sinnet, pusten, motet, tankene, uværet og ånden vår. Og fra Nye Testamentet vet vi at bare Jesu blod kan vaske oss rene nok.

Ofte har vi for høye tanker om oss selv, og vi har en lei vane av å rose oss selv. Det hender flere ganger at vi ikke finner noe som vil fordømme oss, men dette bygger ofte på feilinformasjon. Så mange ganger tenker vi at vi vet hva vi gjør, og vi føler oss selvsikre og tror at vi har oppnådd suksess. Tungen sier det som bor i hjertet og blir styrt av det. Vi er ofte ikke klare over at det gamle mennesket, syndens menneske, på flere områder har forurenset hjertene våre.

Slik er det imidlertid ikke med Herren. Hans tanker er forevig rene, og Han kjenner hver eneste lille tanke vi tenker. Han veier ånden vår, selve innstillingen vi har til livet og til Gud. Hans dommer er rettferdige, og Han lar seg ikke føre bak lyset. Ofte når Herren veier oss mennesker finner Han at vi mangler noe. Bare når livet vårt inkluderer Jesus Kristus vil vi bli godkjent av Herren.


 

Advertisements
%d bloggers like this: