16 juni

Den som finner en kone, finner lykken; han har vunnet velvilje hos Herren.”

Salomos ordspråk 18:22

EN KONES VELSIGNELSE

Før vi begynner på dagens tekst, så har jeg lyst til å komme med en liten advarsel. Mange har så lyst til å gifte seg at de er villige til å ofre både sitt åndelige liv og alt Herren har i vente for dem. Å være gift kan, som vi skal se i dette verset, være en stor velsignelse, men noe som er verre enn å ikke bli gift, er å bli gift med feil person. Giftermål skal være for livet, og bør ikke bestemmes lettsindig.

Det hebraiske ordet for “finner” kan også bety “fange”, et ord som ofte blir brukt når en snakker om å finne en livspartner. Det betyr også “møte” og “ta”. Ordet for “kone” er faktisk et flertallsord, men det er nok fordi dette er en generell uttalelse. Gud har akseptert at flere i Bibelen hadde flere koner, men Jesus sa klart at fra begynnelsen av var det bare en mann og en kvinne, og det ser ut til å ha vært ekteskapets grunnleggelse som en institusjon.

Den som “fanger” seg en kone, “finner lykken” står det videre. Ordet for å “finne lykken” er det samme verbet som er brukt i “finner en kone“. “Lykken” er her et adverb, ikke et substantiv. Konen blir således beskrevet som vakker, god, glad, nådig, snill, kjærlig, gledelig, søt, edel, velstående og vel ansett. Det får oss til å tenke på Salomos ordspråk 31 hvor en god kvinnes dyder blir beskrevet. En gudfryktig kone er alt dette og mer for mannen sin.

Mange ser på ekteskapet som en serie med problemer og utfordringer, en livslang straff som ikke er over før selve livet er over. Men ekteskapet er ikke ment å være slik. Gud så allerede i 1 Mosebok at det ikke var godt for mannen å være alene. Han trengte hjelp. En hjelper som ikke bare visste hvor han hadde forlagt strømpene sine, men en partner som kunne støtte ham både o gode og i onde dager og hjelpe ham på mangfoldige måter.

Dersom du har giftet deg den som Herren har planlagt som din partner, så skal ekteskapet være deg til stor velsignelse. Det betyr ikke at alle dager er lette, men  det betyr at ekteskapet ditt er verd å kjempe for.


 

Advertisements
%d bloggers like this: