17 juni

Mange smisker for storfolk, alle er venner med den som gir gaver.”

Salomos ordspråk 19:6

SMISKING

Salomos ordspråk har mye å si om løgn, og det er også emnet i Salomos ordspråk 19:5. Så i  19:6 kommer Salomo inn på noe som er nært beslektet og som heller ikke  burde foregå. Nå gjelder det smisking og kjøp av venner.

Ordet for “mange” kan bety mye rart, men i dette verset er nok den rette oversettelsen mange i antall. Det kan også bety mange år, veldig stor, veldig god kvalitet. Hva enn det brukes om, så finnes det masser av det. Det neste ordet er litt vanskeligere. “Chalah” betyr å gni eller å ha på seg. Det brukes symbolsk om å bli syk, svak eller dårlig, men også å stryke noen. Den engelske Bibelen bruker ordet “intreat” (formane) her. Det synes på det rene at en her snakker om en måte å oppføre seg på. En kan “formane” noen, men riktigere er det nok å si at en kan stryke hendene våre på ryggen til noen eller gni dem på en behagelig måte. Dette er kanskje måter man behandler noen når de er syke, men dersom de er friske kan det være en måte å smiske med dem, glede dem på en fysisk måte.

Hvem er det så en stryker på ryggen? Det norske “storfolk” er på engelsk blitt til “prinser”. Brukt som substantiv betyr dette en som er rik, gavmild, nobel, en prins eller en person som er storhjertet. Kanskje disse beskrivende ordene forklarer hvorfor noen stryker dem på ryggen. De gjør dette med et klart formål om å få noe.

Når det på slutten står at “alle er venner med den som gir gaver“, så er det påfallende å tenke på den bortkomne sønnen som Jesus fortalte om. Så lenge han hadde penger, flokket folk seg rundt ham og hjalp ham å bruke opp pengene hans. Når pengene var oppbrukt og han bøyde seg ned for å spise grisematen i grisebingen, så var alle de såkalte “vennene” hans borte vekk.

La oss være på vakt for smisking. La oss ikke smiske med andre, og la oss være oppmerksomme på falske venner som bare vil være venner med oss fordi de kan få noe av oss. La oss søke gode venner som står oss bi når vi har vanskelige dager og er fortvilte.


 

Advertisements
%d bloggers like this: