19 juni

Å gjøre det som er rett og rettferdig, er mer verdt for Herren enn offer.”

Salomos ordspråk 21:3

VIKTIGERE ENN OFFER

I Salomos ordspråk 21:2 leser vi at “En mann kan synes at hele hans ferd er rett, men Herren prøver hjertene.” Her er det ofte snakk om fokus og prioritering. Vi ser ting litt annerledes enn hva Gud gjør. Ofte ser vi på hva vi har oppnådd, mens Herren ser på hvorfor vi har gjort det. Nok en gang blir vi tvunget til å innse at Guds tanker er så utrolig mye høyere enn våre tanker, og vi har problemer med å forstå Gud med våre små hjerner.

Det neste verset fortsetter i samme gate. Særlig for jødene som har vokset opp med Moseloven og fariseernes innviklede lover med offer og straff, så kan reglene og lovene til Herren synes å være ultimate og livsviktige. Da man ofret til Herren Gud i Gamle Testamentet, så ble de fortalt at de gledet Herren ved å gjøre det. Ikke bare det, men når de forsøkte å leve etter en lov som ikke går ann å følge til punkt og prikke, så var ofringer måten de kunne bli tilgitt av en allmektig Gud.

Dette verset minner oss om den skriftlærdes svar til Jesus i Markus 12:32-33: “«Du svarer godt, mester! Det er sant som du sier: Herren er én, og det er ikke noen annen enn han.  Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft og å elske sin neste som seg selv, det er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer.»” Du kan ikke gjøre noe bedre enn å elske Gud av hele ditt hjerte og all din forstand og all din kraft. Da er det ingenting igjen. Det vil glede Herren mer enn alle mulige dyreoffer.

Hva ligger så bak disse to versene? Dersom vi ofrer til Herren for å bli renset, så kan det bli redusert til et ritual. Dessuten vil frelsen vår være avhengig av gjerninger – nemlig ofringene. Men nå har det perfekte offerlammet blitt ofret slik at vi i dag slipper å ofre dyr til Gud. Kristus ble vårt offerlam som ble ofret for våre synder slik at vi kan få Guds gave av evig liv bare vi tar imot Kristus. Alt vi trenger å gjøre er å tro på Jesus og la Ham komme inn i våre liv. Han ønsker å komme inn i hjertene våre. Ja se, Han står for hjertedøren og banker (Johannes åpenbaring 3:20).


 

Advertisements
%d bloggers like this: