2 juni

For det er Herren som gir visdom; kunnskap og forstand går ut fra hans munn.”

Salomos ordspråk 2:6

VISDOMMENS KILDE

Den evige, allmektige, allvitende og allstedsnærværende Gud er Den som er kilde til all visdom. Han gir, deler, viser, gir og demonstrerer denne visdommen for oss alle. Kunnskapen er all visdommen som vi har samlet inne i hodene våre. Vi oppnår denne på forskjellige måter, selv om kunnskap i utgangspunktet er teori. En vis mann har sagt at visdom er å vite hvordan å anvende kunnskapen vi har akkumulert opp gjennom tiden.

Salomo sier at kunnskap og forstand går ut av Herrens munn. Forstand betyr intelligens, fornuft, forståelse og visdom. Dersom man synes at Salomo on all sin prakt var et orakel når det gjelder visdom, så var han ingenting når man sammenlikner med Herren selv. Og dersom vi ønsker å finne Herrens visdom, så vet vi hvor vi må lete. Bibelen er full av Guds gullkorn som er til nytte for oss ikke bare når det gjelder fysiske ting, men i særlig grad når det gjelder våre åndelige liv.

Denne visdommen som Gud villig deler med oss mennesker er tilgjengelige for oss som ønsker det. Gud bare gir og gir; råd, bud og vakker poesi. Det Han ønsker at oss er at vi lytter til visdommen Hans. Faller frøene Hans på steingrunn eller i god jord? Det er opp til oss hva vi gjør med Herrens visdomsord.


 

Advertisements
%d bloggers like this: