20 juni

Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.”

Salomos ordspråk 22:6

OPPLÆRING AV BARNA

I vår tid hvor både menn og kvinner klatrer karrierestigen for å oppnå høy status og høy lønn, så har jeg lyst til å slå et slag for den ubetalte sliteren som går hjemme dag ut og dag inn og har som ansvar å ta vare på barna, selv om de skulle være mann eller kvinne. Heltidsbarnehager og SFO har gjort sitt til at foreldre nesten aldri ser barna sine, og oppdragelsen deres blir overlatt til barnehager og skoler med formålsparagrafer og lover. Jobben som det er å oppdra barna er ikke sett på som noe viktig, og man betaler ofte i dyre dommer for at begge foreldrene skal kunne gå i jobb, og at de skal, når barnehage og barnepass er betalt, ha litt ekstra penger igjen.

Når Salomo her sier “Lær den unge veien han skal gå“, hvem snakker han til da? Han snakker ikke til skoleverket eller til barnehagene, men til alle mødre og fedre. Vi er dem som skal velge ut hvilken vei de bør gå, tukte dem, trene dem og dedikere dem til all god gjerning. Dette er ingen liten oppgave, og dersom du gir denne jobben til andre, så mister du sjansen til å ha den store påvirkningen på barna dine som du burde ha.

Påskuddet fra Salomo og vår Herre for å lære opp våre unge, og det bør vi starte tidlig med, det er at da vil barna fortsette å gå i den retningen vi har startet å gå sammen med dem. Riktignok gjør mange opprør mot regler og lover og voksne, men etter en periode med opprør blir de fleste barna ganske like foreldrene deres.

Hvorfor er dette viktig? Dersom du ønsker en kristen oppdragelse for barnet ditt, så er det absolutt viktig. Bønn og kristendom er på vei ut av skolene, og barna blir indoktrinerte med evolusjon og østlig meditasjon. Dette er grunnen til at mange i USA og England driver med “homeschooling”, fordi skolene er fabrikker som produserer ateister. Vet du hva barnet ditt blir opplært i enten i barnehagen eller på skolen? Dersom du bryr deg om hva dine barn blir hjernevasket med, burde du kanskje finne det ut.


 

Advertisements
%d bloggers like this: