21 juni

” Vær ikke blant dem som drikker seg fulle på vin og fråtser i kjøtt. For drankeren og fråtseren blir fattige, den søvndrukne blir kledd i filler.”

Salomos ordspråk 23:20-21

FRÅTSING

Nok en gang blir leseren av Salomos ordspråk advart mot å drikke vin, men denne gangen er vindrikkeren koblet sammen med den som “fråtser i kjøtt“. La oss kikke litt nærmere på dagens tekst.

Dem som drikker seg fulle på vin” er oversatt fra to ord på hebraisk. Det ene ordet betyr alkoholholdig vin og det andre ordet betyr å bli påvirket av alkohol, d.v.s. å bli full. Ordet “zalal” betyr bokstavelig talt å bli ristet av vinden. I overført betydning betyr dette å miste sin moralske standard, være verdiløs eller bortkommen, nedblåst eller fråtsende. Når dette ordet blir satt sammen med et ord som betyr ferskt kjøtt, så er det på det rene at den personen det her snakkes om mister sin verdighet eller moralitet på grunn av for mye kjøtt.

Neste verset forteller oss at den som blir full av å drikke vin og den som eter for mye kjøtt vil bli fattige rent materielt sett ettersom de bruker alt sitt jordiske gods på å kjøpe seg gleder som vin og kostelig mat. De blir også “søvndrukne“, et ord som betyr at de blir trøtte slik at de får vanskeligheter med å fungere i hverdagen. Denne trøttheten vil forårsake at denne drankeren og fråtseren vil bli omslynget eller pakket inn med filler istedenfor vanlige klær.

Dagens skriftstedet er om de som drikker og spiser for mye. De som gjør det blir ristet i vinden av sin egen fråtsing, og de vil merke at de har lite penger til andre ting. Ofte snakker vi om at folk bruker narkotika og alkohol til å flykte fra virkeligheten, men dette kan også gjelde sex og mat. Problemet med fråtsing av mat er at du er nødt til å ha mat for å overleve. Du kan slutte med narkotika og alkohol, og du kan til og med slutte med å ha sex utenfor ekteskapet, men du kan ikke slutte å spise. Dette gjør sitt til at dette kanskje er den kristnes største utfordring i moderne tid.


 

Advertisements
%d bloggers like this: