22 juni

” Sju ganger kan den rettferdige falle og reise seg opp igjen, men de urettferdige snubler i det som er ondt.”

Salomos ordspråk 24:16

FALL

Ordlyden i den hebraiske original utgaven er ofte litt annerledes enn i den norske og engelske Bibelen. Det er færre ord slik at en ofte må finne sammenhengen mellom ordene, og i våre moderne språk må vi ofte legge til noen ord for å få god flyt i verset og for å få frem betydningen.

I dagens tekst er det første ordet “rettferdig”. Det brukes om en mann – eller kvinne – som følger loven til punkt og prikke. I Gamle Testamentets tider ble jo Moseloven jødenes målestokk for å finne ut om noen var rettferdig i Guds øyne. Så følger verbet “å falle”, brukt om å falle ned, falle bort eller til og med å bli kastet ned. Denne rettferdige mannen eller kvinnene faller ned syv ganger. Dette nummeret er et “kardinaltall” – det vil si at det ikke betyr at noen faktisk har falt ned syv ganger, men det er et tall som brukes som en illustrasjon eller en allegori. Nummer syv er det perfekte tallet – slik som syv dager lager en hel uke. På den måten er tallet syv også et uendelig nummer. Det spiller ingen måte hvor mange ganger en faller ned. Det essensielle her er ikke hvor mange ganger en faller, men at den som faller er “rettferdig”.

Denne personen som faller ned vil bli reist opp igjen. Ordet for å “reise seg opp igjen” betyr å fortsette, fullføre eller oppnå noe. Betydningen er klar. Den rettferdige som faller ned vil bli hjulpet opp igjen slik at han kan fortsette samme hvor mange ganger han faller fordi Herren vil hjelpe ham. Til motsetning vil den “urettferdige” – den fordømte, onde, skyldige og ugudelige personen – falle ned i det onde, det vil si i stor sorg og store vanskeligheter. Det som er forskjellen på den rettferdige og den urettferdige er at Herren er med den rettferdige. Den urettferdige kan ikke stole på Herrens hjelp, men Gud står alltid klar til å ta imot de som vil komme til Ham.


 

Advertisements
%d bloggers like this: