23 juni

Som svalende snø når det er tid for å høste, er et trofast sendebud for den som sendte ham, han gir sin herre nye krefter.”

Salomos ordspråk 25:13

SVALENDE SNØ

Hvilken rolle spilte snøen for Solomon for ca 3000 år siden? Hva betyr dette verset som Solomon skrev? La oss plukke verset litt fra hverandre.

Første hebraiske ordet i dette verset er “tsinnah“. Bokstavelig betyr dette en krok. Det brukes av den prikkende følelsen en får av kulden med gåsehud og kalde gys. Dette ordet settes sammen med “hvit snø”, så det er helt på det rene at en snakker om snøens kuldeeffekt på oss mennesker. Denne snøen blir plassert i en bestemt tid. Bokstavelig er denne tidsrammen fra soloppgang til solnedgang, den tiden som er varmest på dagen. Denne dagen er tiden for innhøstning, når grøden blir tatt inn i hus.

Dette blir igjen sammenliknet med en trofast, permanent, kontinuerlig og pålitelig sendebud, forkynner eller ambassadør. Dette pålitelige sendebudet er blitt sendt for å gi eller forårsake glede, appetitt eller generelt liv for den som eier ham.

Faktisk var ikke snø et fremmed fenomen i Israel. Man laget underjordiske snø-hus hvor de på sommeren kunne kjøle ned vinene som de drakk. Det må ha vært veldig behagelig for israelerne å kunne nyte kald drikke under innhøstningen. Dette var imidlertid ikke noe alle kunne nyte godt av, men var reservert for enkelte utvalgte. Dersom en landeier imidlertid hadde tilgang til et slikt snø-hus, så ville sikkert arbeiderne bli belønnet for sitt harde arbeid med svalende drikke. Akkurat som denne mesterens sendebud var pålitelig så gledet snøen den varme og svette arbeideren.

Nøkkelordet her er den trofaste arbeideren. Den som jobber hardt vil bli belønnet av arbeidsgiveren sin med forskjellige goder.


 

Advertisements
%d bloggers like this: