24 juni

Svar dåren like dumt som han spør, så han ikke blir vis i egne øyne.”

Salomos ordspråk 26:5

SVAR EN DÅRE

Når en person er overgitt til dumme, skeptiske argumenter relatert til Gud og Hans Ord, så er det bortkastet til å krangle med ham. Men dersom han påvirker andre og blir selvhøytidelig i sin villedelse, så er det kanskje nødvendig å motsi dumskapen hans med solide bevis.

Det første ordet i dette verset er “svar“. Her menes å legge merke til eller vende oppmerksomheten mot noen for så å respondere. Samme ordet som er brukt her brukes også om å gi vitnesbyrd i en rettssak. “Dåren” betyr bokstavelig en fet person, men blir billedlig brukt om en som er dum eller tåpelig. En skal gjengjelde dumskap med dumskap, tåpelighet med tåpelighet, enfoldighet med enfoldighet. Dette slik at “dåren” ikke blir intelligent, talentfull eller lur i sine egne øyne.

Dette er to forskjellige tekster som omhandler to forskjellige situasjoner og personer. Det ene rådet passer best i en situasjon, og den andre i en annen situasjon. Noen er det best å gjøre narr av slik at de innser sin egen dumhet og forandrer seg, men andre vil bli provosert av det vi sier, og da er det best for oss å tie stille. Guds visdom vil vise oss hva vi skal gjøre og i hvilken situasjon.

Det kan virke rart at Bibelen kaller folk for “dårer”. Den sier rett og slett at noen mennesker er dumme. Det er viktig å poengtere at dem Bibelen kaller dumme er de som ikke følger Guds bud. Dette fordi det leder til evig fortapelse for den personen det gjelder. De som er vise og forstandige vil invitere Jesus Kristus inn i hjertet sitt og få evig liv på kjøpet.

Advertisements
%d bloggers like this: