25 juni

Jern kvesser jern, og det ene mennesket kvesser det andre.”

Salomons ordspråk 27:17

JERN KVESSER JERN

Salomo var godt kjent for alle ordtakene sine. Første delen av dette verset er godt kjent for mange arbeidere i mange land. “Jern kvesser jern,” og det er noe som alle vet som slår gresset med en ljå. Når ljåen blir sløv etter bruk, så må man bort til slipesteinen og slipe den. Den som ikke har en slipestein har gjerne et bryne av jern som i baklomma. Når ljåen blir sløv spytter bonden på brynet før han bryner, sliper eller kvesser ljåbladet slik at det blir skarpt igjen.

Det hebraiske ordet “barzel” betyr jern og brukes særlig om økser. Her står det helt klart at “barzel” kvesser, sliper eller bryner “barzel,” og om dette hersker der ingen tvil. Litt mer uvant er å se ordet kvesse, slipe eller bryne brukt om mennesker. En individuell mann som kan for så vidt være hvem som helst “kvesser” en annen. Ordrett står det faktisk at en mann kvesser ansiktet til sin venn. Det kan også oversettes som nabo, husbond, bror, elsker eller venn. Det er vennens fremtoning som blir kvesset. Ordet som blir brukt kan brukes bokstavelig (ansikt) eller billedlig, noe som gir utallige variasjoner av ordet, men det har å gjøre med hvordan vi ser eller oppfatter vår venn.

En mann som sitter i et hjørne og leser bøker vil bli full av teoretisk kunnskap. Sann visdom får en først når en går ut i livet og setter denne teoretiske kunnskapen ut i praksis. Hardt arbeid former mannen og kvinnen og gir dem essensiell erfaring. Den som arbeider får føle gleden over å mestre vanskelige oppgaver, og hardt vær former både arbeiderens utseende og lynne. Gode mennesker oppsøker stort sett gode mennesker slik at de skal hjelpe å forme dem, mens onde mennesker ofte oppsøker syndige folk og steder hvor de kan tilfredsstille sine lyster.

Alle blir vi påvirket av andre mennesker, og alle blir vi hjernevasket av andre. Velg selv hvem du ønsker skal påvirke deg. Hvilket jern skal kvesse deg? Jeg har valgt hvem jeg ønsker å bli kvesset av. Vi burde alle ha gudfryktige menn og kvinner som våre forbilder og tillate oss å bli kvesset av dem.


 

Advertisements
%d bloggers like this: