27 juni

Den som skjuler syndene sine, skal ikke lykkes; den som bekjenner og vender seg fra dem, finner barmhjertighet.”

Salomos ordspråk 28:13

SYNDER I SKJUL

Dagens skriftsted snakker om å “skjule” eller “dekke over” syndene. Ordet som er brukt her brukes ofte om å kle på seg og dekke kroppen eller huden med klær. På samme måte snakkes det her om en som dekker over sin synd, sitt opprør mot Gud, hans overskridelser av Guds lov. Den som gjør dette skal ikke komme langt i en bokstavelig eller billedlig forstand. Han vil ikke bryte ut, han vil ikke bli mektig, og han vil ikke bli velstående. Kort godt, han “skal ikke lykkes“.

Så nevnes “den som bekjenner og vender seg fra” syndene sine. Ordet “bekjenner” betyr bokstavelig en som holder ut hånden. I religiøs sammenheng betyr det noen som gir ære eller tilber, som under bekjennelse eller lovprisning. Løfte hendene ble ofte brukt når jødene tilbad Herren. Når vi løfter hendene vår opp er det ikke bare fordi at Bibelen sier vi skal løfte vår hender til Herren, men vi viser at hendene våre er tomme – at vi ikke skuler noe i hendene våre. Overfor andre kan vi vise ved å løfte hendene våre at vi ikke har noe våpen og ikke er noen trussel for dem. Hendene viser at vi ikke har tatt med noe av synden vår, men at vi overgir oss til Gud og ønsker å komme rene fremfor Ham.

Vender seg fra dem” bygger på et ord som betyr “å løsne”. Det betyr i overført betydning å forsake, å forsterke, å hjelpe, å forlate og å nekte. Dette ordet blir sett sammen med “bekjennelsen” og blir da til metoden som brukes under “bekjennelsen”. Ved å forsake, forlate og nekte å synde mer hjelper og forsterker de bekjennelsen overfor Herren. De skal finne “barmhjertighet“, kjærlighet og nåde.

Vi må alle bekjenne syndene våre, nevne dem en etter en fremfor Guds trone i bønn. Hans nåde og miskunn er rik nok for alle som tror, og Han vil aldri vise bort en som i ærlighet søker Ham.


 

Advertisements
%d bloggers like this: