28 juni

Hvem steg opp til himmelen og steg ned igjen? Hvem samlet vinden i sin hule hånd? Hvem lukket vannet inne i kappen sin? Hvem fastsatte alle jordens grenser? Hva heter han, og hva heter sønnen hans? Vet du det?”

Salomos ordspråk 30:4

AGURS VISDOMSORD

Det kan kanskje komme som en overraskelse for noen, men Salomo skrev ikke hele Salomos ordspråk. I Salomos ordspråk 30 blir vi introdusert for Agur, sønn av Jake. Navnet “Agur” betyr “samler” og Jake “lyttende”. Dette kan være symbolske navn ettersom de ikke er nevnt noen andre steder i Bibelen (sammen med de andre navnene i 30:1). Det er selvsagt mulig at dette var menn som Salomo kjente. Det viktige er imidlertid beskjeden de bringer som Salomo mente var så viktig at den måtte tas med i boken hans.

I dagens tekst stilles sju retoriske spørsmål. Det første spørsmålet er likt det vi ser i 5 Mosebok 30:12. Det er snakk om å erverve seg en kunnskap om Gud, både om Hans vesen og Hans design. Hvordan er kunnskap om Gud kommet oss for øre? Kristus var Gud i kjødet som steg ned for å fortelle oss om Faderen og hvordan vi kunne komme til Ham.

Hvem samlet vinden i sin hule hånd? Det har Gud gjort, men vi husker at Jesus kommanderte vinden til å være stille, og vinden adlød Ham. Hvor stor er ikke Guds autoritet når selv naturen adlyder Ham.

Det er åpenbart her snakk først og fremst om Gud Faderen og Hans Sønn, Jesus Kristus. Gud Faderen fastsatte alle jordens grenser og avgrenset vannet. Dette peker tilbake mot skapelsen og var kjent lærdom hos alle jøder.


 

Advertisements
%d bloggers like this: