29 juni

“Ord fra kong Lemuel, lærdom hans mor ga ham.”

Salomos ordspråk 31:1

KONG LEMUEL

Siden det ikke var noen konge med dette navnet verken i Juda eller i Israel, og siden det er veldig usannsynlig at dette kapittelet refererer til en konge fra en av de hedenske nasjonene rundt Israel, så er det trolig at Lemuel (som betyr “tilhører Gud”) ganske enkelt er et annet navn – eller tittel – for kong Salomo selv.

Ordene er muntlige ord som er blitt fortalt til kongen. Det kan også bety bok eller krønike, men dette er i overført betydning. Det er jo da også skrevet ned for oss. De ordene som er overgitt til Salomo er bokstavelig talt en “byrde”, på norsk oversatt som “lærdom”, på engelsk som “profeti”. Ordet brukes ofte om en sang eller en hyllest. Kanskje mødrenes sang for barna var mer enn bare vuggesanger men også visdomsord. Selv om det ikke er ment som sang her, så er det likevel en naturlig del av mødrenes oppdragelse av barna å lære dem grunnleggende verdier i livet. Det var Batseba som var Salomos mor, så det kan være hun som er kilden og forbildet til det som står skrevet i Salomos ordspråk 31. Denne “lærdommen” ble “gitt” i form av disiplin. Det hebraiske “yacar” betyr å slå, disiplinere, korrigere og instruere. Det betyr også å straffe. Lærdommen til Salomo ble altså omhyggelig innprentet med autoritet.

Noen sier at det hebraiske ordet “massa” (oversatt “lærdom“), ikke betyr lærdom, visdom eller orakel, men ganske enkelt er et stedsnavn (Massa) og at denne kongen var derfra. Det er også dem som tror at hele kapittelet (31) var lagt til Salomos ordspråk etterpå. I så fall er det ingen åpenbar grunn til at dette kapittelet skulle blitt inkludert i Salomos bok. Om det var Batseba eller en annen kvinne som var moren her, så er kapittelet blitt inkludert i Guds Ord som Hans inspirerte ord og burde være til lærdom for oss. Det kan ikke bare har vært hvem som helst som har vært i stand til å forfatte disse vakre ordene som følger etterpå.


 

Advertisements
%d bloggers like this: