3 juni

Gi aldri slipp på godhet og troskap! Bind dem om halsen, skriv dem på hjertets tavle!”

Salomos ordspråk 3:3

GODHET OG TROSKAP

I dagens tekst sier Salomo at vi ikke skal gi slipp på godhet og troskap. I den engelske Bibelen er “godhet” oversatt som “nåde” (mercy). Det hebraiske ordet “checed” er blitt oversatt som snillhet, renhet, skjønnhet, nåde, medlidenhet og til og med irettesettelse. Dette er med andre ord noe som en gjør mot en annen for å gjøre dem godt, og det kan til og med oppfattes som noe negativt av mottakeren. Akkurat som noen i kjærlighet irettesetter en som man elsker, så gjør man det med gode intensjoner og for vennens beste.

Ordet “troskap” (hebraiske “emeth“) er i den engelske Bibelen oversatt “sannhet” (truth). Det kan oversettes som trofasthet, sikkerhet, retthet, sannhet og til og med kausjonist. Med dette menes det som er sikkert som banken. Vi skal aldri gi slipp på det som er godt og sikkert, men holde fast ved det.

Både godhet og troskap burde være med oss igjennom livet. Vi burde henge dette rundt halsen vår og pynte oss selv med dem. De burde alltid være synlige både for oss selv og for andre. Vi burde legge dem på hjertene våre slik at vi alltid husker på dem.

Noen kommentatorer sier at disse to ordene er et bilde på de to steintavlene som Moses fikk av Gud på Sinai-fjellet. Dersom “godhet og troskap” er et bilde på Guds Ord, så blir dette bildet enda mer viktig for oss. La oss gjemme Hans Ord i våre hjerter.


 

Advertisements
%d bloggers like this: