30 juni

“En dyktig kone – hvem finner vel henne? Langt mer enn perler er hun verdt.”

Salomos ordspråk 31:10

DEN DYKTIGE KONEN

Dette kapittelet er et av de best kjente skriftstedene i Bibelen. Den “dyktige” konen er av mange kjent som en mal til hva en god kone burde være og gjøre. På engelsk heter det “virtuous woman”, det vil si “dydige kvinne”, en beskrivelse som mulig har en høyere målsetning. Ordet “dydig” kan ha to betydninger; (1) en kjønnslig uberørt kvinne, eller (2) en demonstrativt god og skikkelig elev. Problemet i vår dagligdagse tale er at begge disse betydningene er oppfattet som negative. Den egentlige oversettelsen av det hebraiske ordet er “kraftfull”. I overført betydning snakker vi her om en hær, velstand, tapperhet, kraft, styrke, substans – og dyd. I gamle dager ble dyd sett på et sterkt karaktertrekk ved en person. Dagens syndige levestil står i sterk kontrast til den “gammeldagse” rene måten å leve på.

Forfatteren sier i dette verset at en sterk, kraftfull kvinne er mer verd enn perler. Den som er hennes mester, husbond eller eier stoler helt og fullt på henne (31:11). Hun vil behandle ham godt og ikke ondt fra soloppgang til solnedgang (31:12), og hun arbeider flittig med ull og lin (31:13). Hun seiser ofte rundt på skip og drar langt for å finne sitt daglige brød (31:14). Hun står opp midt på natten slik at hun kan sørge for at husholdningen har mat, og hun har tid for tjenerne hennes (31:15). Hun planlegger, kjøper og planter seg en vingård (3:16) med førstegrøden som hendene hennes har tjent.

Når en leser videre hvordan denne kvinnen spinner, mater de fattige, syr tepper og klær, så undres vi hvordan hun kan få tid til alt dette. Hun blir lovpriset både av mannen sin og barna sine, ja til og med de som styrer (sitter i porten) gir henne også ære på grunn av det hun gjør. Det at 31:10-31 er ordnet alfabetisk etter de 22 bokstavene i det hebraiske alfabetet (slik som Salme 119), så kan det virke som om disse punktene er det ideelle. Akkurat som Moseloven ser det umulig ut å oppfylle alle disse punktene. Dersom en har en kone som oppfyller noen av disse punktene er man heldig. Det viktigste er at ekteparet har sin gudstro felles ettersom forskjellig tro definitivt vil være en stor belastning for forholdet.


 

Advertisements
%d bloggers like this: