4 juni

Kjøp deg visdom, kjøp deg innsikt! Glem ikke ordene fra min munn, snu deg ikke bort fra dem.”

Salomos ordspråk 4:5

KJØP VISDOM

Hva betyr det når Salomo sier at vi skal kjøpe visdom og innsikt? Det hebraiske ordet som blir translitterert som “qanah” betyr riktignok å kjøpe, men det kan også bety skaffe seg, lære seg, få tak i eller innløse noe. Poenget med dette ordet er at det koster deg noe. Du må enten bruke dine hardt tjente penger eller bruke tid til å investere i ny lærdom. Dette er ingen “quick fix”! Du må bestemme deg for å få fatt i noe som du er villig til å bruke både tid og krefter på å oppnå.

Og hva er det som er verdt at vi sliter for å få tak i det? Jo, “visdom” og “innsikt“! Med “visdom” menes her kunnskap og dyktighet og vidd. Det er ikke bare kunnskap det menes her, men også “know-how” til å vite hvordan du kan benytte kunnskapen. Med “innsikt” menes her perfekt forståelse. Her vites ikke bare hva som skal gjøres, men hvorfor det skal gjøres – og med en forstand om hva som vil skje når du gjør det (årsak og virkning).

Visdom og innsikt er en verdifull ting som er mye verdt. Særlig er dette viktig når vi ser dette i forbindelse med Guds Ord. Bibelen er vår kilde til visdom og innsikt, og vi burde være villige til å strekke oss langt for å få mer visdom og innsikt. Hvor mye tid eller penger er du villig til å investere for å få mer kunnskap til Bibelen – Guds Ord? Er du villig til å ofre andre ting eller goder for å få mer av Guds Ord? Guds Ord er verdt både vår tid og våre penger


 

Advertisements
%d bloggers like this: