6 juni

Gå til mauren, du late, se hva den gjør, og bli vis!”

Salomos ordspråk 6:6

MAUREN

Samme hva som har vært Guds overordnede formål med å skape de forskjellige dyrene – kanskje alle dyrene – så kan vi lære mye fra dem. Flere av dyrene kan brukes til å illustrerer bestemte åndelige sannheter, som for eksempel med mauren i dagens tekst.

Som mange andre skriftsteder i Bibelen, så starter dette verset med ordet ““. Dette ordet, om enn lite, er meget viktig i Bibelen. Gud ønsker at vi skal gå – være i bevegelse. Det er vanskelig å styre en bil eller en båt når den står stille, men når den er i bevegelse er det lettere å styre. På samme måte er det lettere for Herren og styre oss når vi er i bevegelse. Gud ønsker at vi skal gå ut å gjøre Hans vilje. Vi er alle på forskjellige utviklingstrinn i livene våre, men vi kan alle være aktive og gå et sted hvor Herren leder oss.

Gud ønsker i dagens vers at vi skal gå til mauren. Hva er spesielt med mauren? De jobber hele tiden. Derfor har Salomo her satt inn adressen “du late“. Dersom vi sitter i ro hele tiden og ikke er villige til å gjøre noe som helst for Herren, så har Han ingen nytte i oss. Mauren er aktiv. Han planlegger, jobber hardt og skjøtter sin økonomi. Han samler inn mat gjennom sommeren slik at han skal ha mat når det er lite å finne. Om vinteren sover han. Ingen tar bedre vare på sine unge enn mauren. Når barna er små som små riskorn, så trekker de voksne dem ut slik at de kan bli varmet av solen. Når det begynner å regne flytter de dem tilbake til hulene deres. Da plasserer de også en stein eller en trebit eller annet for å beskytte hulene deres. Når du ser noen maur, så er de alltid i bevegelse. Alle har sin spesifikke arbeidsoppgave om de er arbeidsmaur eller soldater.

Når vi ser mauren burde vi tenke på at de er et godt eksempel for oss. Vi burde ikke være late, men gjøre det som må gjøres. Det er også viktig å se fremover og planlegge slik at vi resurser tilgjengelig når en krise møter oss.


 

Advertisements
%d bloggers like this: