7 juni

Jeg var der da han grunnfestet himmelen og risset opp himmelranden over dypet, da han ga kraft til skyene der oppe og kildene i dypet fikk styrke”

Salomos ordspråk 8:27-28

DYPETS GRUNN

Når Salomo sier “jeg var der“, så snakker han om en personifisert utgave av visdommen. Begynnelsen av dette kapitlet slår fast at Salomo ser visdommen som en kvinnelig skikkelse.

Ordet “khug” på hebraisk, som i den norske Bibelen er oversatt som “risset opp“, er på engelsk oversatt “compassed” og betyr sirkel eller bane. Dette er et ord som henviser til jorden som rund, spesielt til den sfæriske naturen til sjøen som en global form jorden rundt. Bibelen lærer aldri at jorden er flat, selv om dette er en ofte fremsatt påstand.

Ordet for “skyene” er det samme ordet som for “himmelen”, og betyr “tynn damp”. Dette ser ut til å være en referanse til “vannet over himmelhvelvingen” under den originale skapelseshistorien (1 Mosebok 1:7), mest trolig en utstrakt vannbaldakin med vanndamp som var satt som beskyttelse rundt jorden.

“Kildene i dypet” er en referanse til kildene ble styrket for å gi faste rørledninger fra det underjordiske “dypet” for å besørge vann til jordområdene under urtidens hydrologiske sirkel.

Visdommen var alltid tilstede sammen med Herren, som er visdommens Far. Hun var der når Gud grunnfestet himlene, og hun var der kildene i dypet fikk sin styrke. Visdommen finnes over alt. Og å kjenne Guds visdom er overordnet.


 

Advertisements
%d bloggers like this: