9 juni

Det den urettferdige er redd for, kommer over ham, men de rettferdige får det de lengter etter. Når storm farer forbi, blir den urettferdige borte, men den rettferdige har en grunnvoll som varer.”

Salomos ordspråk 10:24-25

DEN URETTFERDIGE

Det den ugudelige frykter eller er livredd for, det skal senke seg over ham. Dette er ikke tilfelle for den som frykter Herren og følger Ham. De skal få det som de hungrer og lyster etter. Når en virvelvind griper fatt i den ugudelige, så griper den også ham.

Den urettferdige eller ugudelige er full av frykt. De lever en konstant tilværelse hvor de ikke vet hvem de er, hvor de kommer fra, eller hvor de skal ende opp når de dør. Deres plage er større enn de kan forestille seg. Desperat forsøker de å pakke seg inn i urettferdigheten sin; materielle ting og mye som i evighetens syn er uviktig, men til tross for at de forsøker å trøste seg med midlertidige ting, så blir de hjemsøkt av det de frykter. De ugudelige frykter å bli straffet for sin synd, men gjør ingenting med det. Det de frykter vil komme over dem i fremtiden.

Når livets tornado blåser gjennom livet til den ugudelige har de ingen fast grunnvoll å stå på. Av og til kan den ugudelige selv fremstå som en hvirvelvind og lage mye bråk og ståhei. Men akkurat som en tornado som farer over Midtvesten i Statene, så vil også de gå tom for styrke en dag. Uten den troendes faste fundament blir den ugudelige løftet høyt og kastet i havet – i billedlig forstand. Slik er det ikke med den troende som har tatt imot Kristus. I livets stormer står de støtt på Ham som har skapt både himmel og jord.

Hva er ditt liv bygget på? Har du et solid og sikkert fundament å stå på? Gud tilbyr deg en slik grunnvoll du kan bygge livet ditt på.


 

Advertisements
%d bloggers like this: