07 Juli – Jesajas profetier

1 JULI

Hør, dere himler og lytt, du jord, for Herren taler: Barn har jeg fostret og oppdratt, men de har satt seg opp mot meg.”

Jesaja 1:2

PROFETEN JESAJAS OPPGAVE

“Jesaja” betyr “Jehova er frelse” og er betraktet som en av de største profetene i Gamle Testamentet. Boken hans inneholder de fleste og de viktigste Messianske profetiene i Bibelen. Den blir delt på en naturlig måte inn i to deler; kapittel 1-39 og kapittel 40-66. Liberale kommentatorer har lenge påstått at de to delene ble skrevet av to forskjellige forfattere. Det eneste som kunne tale for dette synet er det faktum at bestemte tydelige profetier i den andre delen (Jesaja 45:1-4) ble oppfylt lenge etter at den “første” Jesaja’en døde. De liberale tror ikke på forutsigende profetier. Nye Testamentet, der imot, inkludert Kristus selv, siterer fra begge delene og tilskriver alle sitatene til “profeten Jesaja” (Matteus 3:3, 12:17-18, Lukas 3:4, Johannes 12:38-41, Apostlenes gjerninger 8:28-34, Romerne 10:16, 20). Jesus sier at Jesaja skrev profetien i både Jesaja 6:9-10 (sitert i Matteus 8:17) og Jesaja 53:4 (sitert i Matteus 8:17) i tillegg til andre sitater fra begge delene.

Jesaja gjenga Herrens Ord som kom til ham slik at de kom andre til del, akkurat slik som Gud ville han skulle gjøre. Han har et universalt budskap i dagens tekst, til “dere himler og… du jord“. Herrens Ord vedkommer både den rike og den fattige, den gamle og den unge, den frie og fangen, mann og kvinne. Han sier videre at Han har fostret opp barn som har satt seg opp imot Ham. Dette er uten tvil ment til Israel og Juda som hadde vendt Ham ryggen. Jesaja skulle advare folket om den nært forestående straffen som skulle komme over dem når de skulle rykkes ut av sitt eget land og bli ført ut i landflyktighet.

Noe som gjør Jesaja enda mer spennende er at han framsa profetier om Kristi komme og endetiden, inkludert tusenårsriket og evigheten som venter. Jesaja har også mye å si om skapelsen, og det er en fantastisk bok som burde interessere alle kristne.


2 JULI

Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.”

Jesaja 1:18

DISKUSJONER MED HERREN

I dagens tekst inviterer Herren oss til å komme til Ham og snakke ut om alt som vi lurer på eller plager oss. “La oss gjøre opp vår sak!” står det i den norske Bibelen. I den engelske Bibelen står det “Come, let us reason together” – la oss resonere sammen, tenke fornuftig på det hele. På hebraisk står det at vi skal “bære” til Ham, og det kan sikkert gjelde alt tankegodset vi strever med å bære rundt med oss. Så skal vi diskutere med Gud. Ja, det hebraiske ordet kan til og med oversettes som krangle, men dersom vi vet vårt eget beste er det best om vi lar Herren få det siste ordet.

Tro på skapelsens og gjenløsningens Gud  er ikke bare godtroenhet, men fult forenelig med all sann åndelig fornuft – en fornuftig tro. Dersom vi søker sann visdom er det bare ett sted man kan få det – fra Ham som har skapt alt og satt i gang alle naturlovene. Ja, Han har satt verdifull informasjon inni hver eneste celle som gror som forteller den hvordan den skal forme seg for å passe inn med alle de andre cellene.

Vi skal komme til Herren selv om syndene våre er som “purpur” eller “skarlagen“. Dette er slik jeg ser det en uriktig oversettelse av de hebraiske ordene; det var ingen “purpur” (fiolett) i grunnteksten. Den første fargen er “shaniy” på hebraisk, og er på engelsk oversatt som “scarlet”, en sterk rødfarge iblandet littegranne oransje. Det var denne fargen Jesus hadde på kappen sin da Han ble hengt på korset (Matteus 27:28). Dette var et bilde på synden Jesus tok med seg på korset. Den andre rødfargen, “røde som skarlagen” (engelsk “red like crimson”) er et bilde på blod. Det kan bety Kristi blod på korset, men det kan også bety at selv om syndene våre er farget av noen andres blod (som ved drap), så er det fremdeles ikke umulig å få syndene vasket rene som snø. De eneste som ikke kan frelses er de so  sier “nei” til å la den Hellige Ånd komme inn i livene deres. For en mektig og kjærlig Gud vi har som er villig til å tilgi oss alle synder dersom vi kommer til Ham.


3 JULI

Da skal folk gjemme seg i fjellgrotter og jordhuler for redselen Herren vekker, for hans storhet og velde når han reiser seg for å slå jorden med skrekk.”

Jesaja 2:19

FREMTIDENS HULEBOERE

Profeten Jesaja profeterte om fremtiden, ikke bare for Juda og Israel, men også for hele verden slik at vi skulle vite hva som skal skje. I 2:2 står det “I de siste dager skal det skje…”, en ordlyd som gjør det tindrende klart at Jesaja snakker om fremtiden. Her hvor Jesaja henvender seg til Juda og Jerusalem (2:1) sier han at de skal “gjemme seg i fjellgrotter og jordhuler“, i huler formet i klipper og i støvet, med underbetydning “jordhuler“. Mange tror at “huleboere” er noe som beskriver prehistoriske mennesker, men det finnes folk som bor i huler i dag, og i følge Jesaja vil mennesker også i fremtiden bo i huler for å slippe unna Guds straffedom over jorden. De folkene det her er snakk om er de som tilber avguder i Israel. De som vender seg fra Herren og tilber andre enn Ham går alltid en utrygg fremtid i møte. De vil lide i frykt og skrekk for det som Herren vil straffe dem med. Gud vil vise sin majestetiske storhet når Han viser sin straff for avgudstilbederne.

Herren vil stå opp og, ifølge den hebraiske grunnteksten, riste jorden. Jordskjelvene skal bli så ille at folk vil ønske å dø. I Johannes åpenbaring 6:15-17 leser vi “Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver slave og hver fri, alle gjemte de seg i huler og mellom berghamrer.  Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for vreden fra Lammet. For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående?»”  “Den store vredesdagen” er Bibelens betegnelse for det vi kaller “trengselsperioden”, en periode på 7 år da jorden vil lide under den kommende anti-Krist. Menigheten skal i disse dager være bortrykket og være med Jesus i himmelen for så å returnere ved slutten av disse 7 årene. Etter “trengselsperioden” er over vil Kristus så etablere sitt 1000-års rike og styre fra Jerusalem over hele jorden. Jesaja er vanskelig å forstå, men en god forståelse av Johannes åpenbaring vil hjelpe med dette.


4 JULI

” Hva mer kunne gjøres med vingården min enn det jeg alt hadde gjort? Hvorfor ventet jeg meg gode druer når druene jeg fikk, var beske?”

Jesaja 5:4

HERRENS VINGÅRD

Som 5:3 sier snakker her Herren direkte til og om innbyggerne i Jerusalem. Han bruker en vingård som et bilde på Jerusalem. Fortvilet spør Herren hva mer Han kunne ha gjort med vingården sin enn det Han allerede hadde gjort. Mange ganger hadde Gud advart dem om hva som ville skje dersom de ikke lyttet til Hans Ord og fulgte budene Hans. Gud har gjort det Han kan for synderne. Han har jobbet iherdig med dem i det håp at de skulle produsere frukter som var gode, men når det gjaldt Israel ble fruktene beske – eller, som det hebraiske ordet som er brukt her betyr – giftige.

I det neste verset (5:5) sier Gud hva Han vil gjøre med vingården sin – Israel. Han vil ta vekk gjerdet som beskytter vingården. Vingården vil bli brent opp, og fordi gjerdet er vekke vil den bli nedtrådd av fiendene. Dette er et klart bilde til Israel om at deres fiender og ville dyr vil innta det. Dersom en ser dette skriftstedet i en billedlig betydning kan en si at både menigheter og nasjoner som avskyr eller misbruker de religiøse privilegiene deres vil bli overgitt til en åndelig ødeleggelse. Denne blir ofte fulgt av tunge utvortes fordømmelser  og resulterer i at kongedømmet blir tatt fra dem og gitt til noen andre.

Kanskje vi alle burde se livene våre som en vingård for Herren. Hvordan går det med plantene der? Produserer vi druer som Gud vil godkjenne?


5 JULI

Da hørte jeg Herrens røst. Han sa: «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Jeg sa: «Jeg! Send meg!»”

Jesaja 6:8

“SEND MEG!”

Jesaja 6 starter med at Jesaja får et syn av Herren som sitter på sin trone i himmelen. Serafer omringer Ham og synger “Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot!” (Herren, hærskarenes Gud). Det står at boltene i huset ristet og huset ble fylt av røyk. Jesaja ble forskrekket og ropte ut at han hadde urene lepper, noe som alle mennesker har på grunn av arvesynden fra Adam. En av serafene kommer da bort til Jesaja med en glo fra alteret som han bruker til å berøre Jesajas lepper. Med ett er Jesajas munn renset og synden hans tatt vekk. Han er gjort i stand til å bli brukt av Herren.

Når Herren kalte Jesaja til tjeneste visste Jesaja hvem som snakket til ham. Samuel som barn hørte også Herren kalle på ham, men han trengte hjelp fra presten Eli til å fortelle ham at det måtte være Herren som ropte på ham. Gud har ropt på mange av Hans tjenere opp igjennom tidene. Når Han kalte Jesaja var svaret umiddelbart: “Send meg!” Gud kalte og Jesaja svarte. Kaller Gud på deg også? Du er kanskje ikke kalt til å være profet eller misjonær til andre himmelstrøk, men jeg tror at Gud har en oppgave som er bare for deg. Det eneste Herren krever er at vi er villige til å bli brukt av Ham. Dersom Gud kunne snakke gjennom et esel, så kan Han bruke meg også.

Det første Gud sa etter at Jesaja hadde svart Ham var ordet ““. Det er det ordet Han har både til deg og til meg. Gå – til venner og familie. Gå – fra der du er i ditt åndelige liv og voks åndelig slik at Herren kan bruke deg enda mer. Gå – der du føler at Gud kaller deg til å gå. Gud har gitt deg en oppgave som bare du kan gjøre. Dersom du ikke var den eneste som kunne gjøre den oppgaven hadde Han gitt den til en annen. Det finnes bare en deg, og alt vi trenger å gjøre er å være trofaste overfor Herren.


6 JULI

Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.

Jesaja 7:14

IMMANUEL

La meg kaste meg ut i det! Nyere Bibel-oversettelser har byttet ut ordet “jomfru” med “den unge jenta“, og det er vel den betydningen vi oftest i dag legger i det ordet. Det hebraiske ordet “almah” kan oversettes som damsel (ugift jente), ung pike, hushjelp eller jomfru (uskyldig, det vil si uten seksuell erfaring). Det kan således forsvares at en bruker “den unge jenta” i oversettelsen da det ikke er direkte galt. Personlig foretrekker jeg “jomfru” både ut ifra sammenhengen i verset her og ut ifra at både Matteus og Lukas gjør det klinkende klart at Maria ikke hadde vært sammen med en mann seksuelt før etter at Jesus var født. Dette er en spesifikk profeti om Jesu fødsel av en jomfru som lenge har vært ventet på av menneskeheten. Dette kunne ikke være noe annet enn Herrens egen profeti i 1 Mosebok 3:15 hvor kvinnens ætt (bokstavelig oversatt “kvinnens frø”) skal knuse djevels hode og frikjøpe ikke bare Davids hus, men hele menneskeheten. (Mannen har vanligvis frøet, men når det gjelder jomfrufødselen var det kvinnen som hadde frøet, innsatt av den Hellige Ånd selv.)

Dersom det var snakk om at det var en vanlig ungjente som skulle føde ville dette ikke være noe spesielt tegn. Det skjer hele tiden og til alle tider. Det spesielle her var at det var snakk om et mirakel. En jente skulle bli gravid uten å ha hatt sex med en mann. Umulig sier du? Ingenting er umulig for Gud. Ellers var navnet til dette spebarnet et stort hint om dette ikke bare var noe vanlig barn. Immanuel betyr, som de fleste allerede vet, “Gud med oss”. Gud som har skapt hele universet, utvalgt seg Israel som sitt folk, ledet dem ut av Egypt og ført dem til det lovede land, skull bli menneske og leve ibland oss. Med en kjødelig far ville Jesus ha fått del i arvesynden fra Adam, men Gud Faderen var faren Hans, så Han ble født uten synd av en uskyldig, urørt jomfru.


7 JULI

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.”

Jesaja 9:6

ET BARN ER OSS FØDT

Dette er kanskje en av de mest fantastiske profetier som noensinne er gitt, uten tvil med referanse til løfte om den jomfrufødte Immanuel (7:14). Barnet som er født er den menneskelige Jesus, født som et spebarn, mens Sønnen som er gitt er den evige andre personen i treenigheten forent i herlig forening – Gud med oss! Det er mulig at Hans første navn av Hans fire titler er et parallell-substantiv med de andre tre. “Underfull rådgiver“. Vitnesbyrdet om Jesus, til og med fra fiendene Hans, var “Aldri har noe menneske talt slik som han” (Johannes 7:46). “Veldig (mektig) Gud”. Dette er et fantastisk paradoks. Det hjelpeløse barnet i krybben er Allmektig Gud. Han har “all makt i himmelen og på jorden” (Matteus 28:18).

Hvordan kan den som er “Evig Far” også være “den gitte Sønnen”? Bare gjennom det uforståelige men fantastiske mysteriet om treenigheten. “Jeg og Far er ett” sier Jesus (Johannes 10:30). “Fredsfyrste” indikerer at Han er den alle første lederen som vil bringe sann fred til verden. Melkisedek (som var enten en pre-inkarnasjon av Kristus eller et bilde på Kristus) blir kalt “Konge av Salem”, som betyr “fredskonge” (1 Mosebok 14:18, Hebreerne 7:2). Han er den store fredsmekleren (Matteus 5:9), som “skapte fred ved hans blod på korset” (Kolosserne 1:20).

Dette er intet vanlig barn som blir profetert her. Barnet som ble født i stallen i Betlehem passer ikke bare til alle disse navnene, men Han skal styre hele verden fra Jerusalem gjennom hele 1000-års riket en gang i fremtiden.


8 JULI

En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter.

Jesaja 11:1

DEN RETTFERDIGE KONGEN

For en gangs skyld vil jeg påstå at den norske oversettelsen er litt bedre enn den engelske. En kvist skal skyte ut fra Isais stubbe, og grønt vil vokse frem fra røttene hans. Isai var selvsagt far til kong David så denne profetien hentyder at familietreet som kommer fra Isai ville til slutt bli kuttet av (Jeremia 22:30). Senere ville et skudd av grønt på en eller annen måte vokse ut av den døde stubben. Dette ble oppfylt under jomfrufødselen av Jesus, den store Sønnen av David. Spiren er ett av navnene til Kristus. I Jesaja 4:2 leser vi: “Den dagen skal Herrens spire bli til herlighet og ære og landets frukt til stolthet og heder for dem i Israel som slapp unna.” Dette ordet er igjen brukt i Jeremia 23:5, 33:15, Sakarja 3:8, 6:12. Grunnen for bruken av denne terminologien finner vi i Jesaja 11:1 (dagens tekst) hvor vi ser sammenlikningen med kongene som var Davids etterfølgere, og Jesus som også stammet fra David – og derfor også Isai.

Fordi fangenskapet i Babylon var et bilde på åndelig fangenskap under synden, så viser Jesaja oss her at sann frigjøring må komme gjennom Kristus: for likesom David kom ut fra Isai, så kom Kristus fra en fattig tømmermenns hus akkurat som ut av en død trestump. Ettersom Kristus ikke skal regjere her på jorden før i 1000-års riket, så er denne profetien ikke først og fremst myntet på Jesu første komme som et barn i stallen, men peker fremover mot Jesu andre komme i endetiden. Hele dette verset gjelder Isai (eller Davids) kongelige etterkommere, hvorav Kristus er den siste.


9 JULI

Klag, for Herrens dag er nær. Som vold fra Den veldige kommer den.”

Jesaja 13:6

HERRENS DAG

Endetiden har fått mange forskjellige beskrivelser, særlig trengselsperioden. Det snakkes blant annet om “vredens dag”, “Jakobs skjebne”, “dommens dag”, “prøvelsen tid” og “mørkets tid”. Når Jesaja her sier “Klag, for Herrens dag er nær,” så er dette med en henvisning til den tiden da Herren skal dømme verden i endetiden.  Dette vil bli en sorgens dag for mange mennesker som tror at å gjøre noen gode gjerninger vil få dem til himmelen. Faktisk blir menneskene oppfordret til å hyle eller skrike. Herrens dag skal være voldsom, full av vold. Slik vold som legger landskaper øde etter at en fiende har utslettet alt som finnes. Kanskje “pulverisert” kunne passe her. Bare mennesker som har lidt stort under en voldsom krig kan forstå hvor forferdelig Herrens dag vil bli.

En våken Bibel-student vil kanskje protestere og kommentere at det her er snakk om ødeleggelsen av Babylonia utført av Media og Persia. Det er nok riktig, men ofte har Bibelen en dobbel betydning. Riktignok kan det at hjertene smelter forklares med det sjokket som oppleves når en fiende angriper overraskende, men det at solen er mørk og at stjernene ikke gir sitt lys virker som et klart endetidstegn. Dersom dette hendte på grunn av skyet vær ville det ikke være så spesielt. Nei, her har Gud hindret solens lys på en mektig måte i endetiden. Jorden ristes og Babylon blir lagt øde. Det skjedde ikke da Babylon falt under kong Belsasar. Jesaja 13:11 gjør det klart at Herren her ikke bare vender seg mot Babylon, men mot hele verden. Gud ønsker å straffe hele verden for ondskapen som finnes på jorden. Dette kan virke som om det enten peker mot trengselstiden eller mot dommen ved den store hvite tronen helt på slutten av endetiden.


10 JULI

Du har falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn! Du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag.”

Jesaja 14:12

LUCIFERS FALL

Det er fra dagens tekst vi har fått navnet “Lucifer” om djevelen. Det hebraiske ordet “heylel” er på latin oversatt som “Lucifer”, “lysbæreren” eller “den skinnende”, også kalt “morgenstjerne” som er en henvisning til planeten Venus som kan sees om morgenen og blir i romersk mytologi fremstilt som djevelen. Selv om disse versene her primært omhandler Babylons konge er det helt på det rene at mange av disse versene er myntet på en åndelig skapning med store evner og skjønnhet. Her finner vi det som førte til at Satan ble kastet ut av himmelen. Han ble meget selvopptatt og ønsket å sitte høyere enn  Gud selv. Han sa «Til himmelen vil jeg stige opp, høyere enn Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass der guder samles, på fjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik Den høyeste.» (14:13-14) Lucifer ble for stolt og selvopptatt, og som straff ble han kastet ut av himlene. Det er også en av grunnene til at djevelen blir kalt “denne jordens gud” i enkelte sammenhenger.

Ettersom det er Jesus som er den sanne morgenstjernen (jfr. 2 Peter 1:19, Johannes åpenbaring 22:16) så er det klart for oss at djevelen forsøker å kopiere Gud og det Han gjør. Lucifer var en strålende engel, vakker og se til og høyt oppe i englenes hierarki. Etter han falt har han kopiert den hellige treenighet. Istedenfor Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd har Satan dyret, anti-Krist og den falske profet. Disse vil alle ha sin rolle å spille i den fremtidige endetiden.


11 JULI

Se, der kommer et tog av vogner med folk og hestespann!” Så tok han til orde og sa: “Falt, falt er Babel! Alle byens gudebilder ligger knust på jorden.”

Jesaja 21:9

BABYLONS FALL

Jesaja forteller her om en storm som kommer fra Negev ørkenen. Selv om identifiseringen av “Elam” og “Media” i Jesaja 21:2, så er det på det rene at teksten igjen har en dobbel betydning. En kvinnes rier blir ofte brukt som et bilde av de forferdelige tilstandene i trengselsperioden (21:3) og etter Herrens råd blir det satt ut en vaktmann (21:6). Jesaja skriver på hebraisk at vaktmannen i 21:8 ropte “Se, en løve!”, en liten kuriositet som ikke er med i denne norske oversettelsen. I 1988 oversettelsen står det “Da roper han (vaktmannen) som en løve“. En fortolkning er at Darius fra Media blir sammenliknet med en løve. Løven er generelt et bilde på en konge, og dette kan det nok finnes flere teorier om.

Budskapet til denne “løven” finner vi i dagens tekst. Her ropes det ut “Falt, falt er Babel (Babylon)! Alle gudebildene har han knust og kastet til jorden.” Historien slik vi leser den ser ved første øyekast ut som om det bare gjelder Media og Persia og deres invasjon av Babylon som vi kan lese nærmere om i profeten Daniel. Men det er for meg åpenbart at det her også gjelder det som skal skje i fremtiden i endetiden. Hvorfor sies det her i Jesajas syn at alle gudebildene er blitt knust og kastet på jorden? Var Darius virkelig opptatt av de avgudsbildene de tilba i Babylon på Nebukadnesars tid? Selvsagt ikke! Dersom det var den hellige løven, kongenes Konge, det var snakk om som hadde utslettet Babylon i en fremtidig krig, så ville det virke fornuftig at alle avguder ble knust og kastet vekk.

Da Johannes skrev Johannes åpenbaring hadde han ganske sikkert ikke Darius i tankene da han skrev “En annen engel fulgte etter og sa: ‘Falt, falt er Babylon den store, hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeri’” (Johannes åpenbaring 14:8, jfr. 18:2, 21). Selv om Babylon i Johannes åpenbaring av de fleste kommentatorer blir identifisert som Roma, så er likheten mellom disse versene slående. I Bibelens siste bok er det en engel som roper ut budskapet om Babylon, og selv om det er snakk om Babylon eller Roma, så er det her snakk om Herrens dom som faller over byen. Det er ingen tvil når det gjelder endetiden: Gud Herren vil stå som den siste og største seierherren, og alt det onde vil bli kastet i ildsjøen.


12 JULI

Se, Herren herjer jorden og legger den øde, fordreier ansiktet på den og sprer dem som bor der.”

Jesaja 24:1

DEN STORE OMVELTNINGEN

I Jesaja 24-27 løper det profetiske synet forover til dommen i den store trengselstiden i endetiden på en mer direkte måte. De dekker mer eller mindre de samme hendelsene som i Johannes åpenbaring 6-20. Ødeleggelsen av jordskjelv og andre forferdeligheter i de siste tider vil gjøre jordens overflate pjuskete og neste tom for mennesker. Dette første verset summerer sluttresultatet av den forferdelige tiden som skal komme snart. Noen kommentatorer peker på at “erets” som oversettes “jorden” både her og i 1 Mosebok 1:1 kan også oversettes som et bestemt stykke land eller jord. De mener at disse tre versene i Jesaja derfor bare handler om Israel siden Jesaja henvendte seg først og fremst til dem da han skrev denne boken. Det passer imidlertid bedre med en verdensomspennende kataklysme, slik som er beskrevet i Johannes åpenbaring. Sammenlikning mellom de to bøkene viser likhetene og at det trolig er snakk om de samme hendelsene.

Herrens dom her er ganske alvorlig. Ifølge den hebraiske grunnteksten tømmer Herren jorden for mennesker, utsletter den, bøyer den, snur den opp ned, knuser den og setter den ned igjen. Det er vanskelig å se at dette kan gjelde bare et begrenset område. Absolutt alle som bor på jorden blir sønderknust slik at de skriker i fortvilelse (Jesaja 24:2, 11). Konklusjonen finner vi i 24:16 hvor de roper “Det er ute med meg, ute med meg, ve meg!” Når dette skjer skal menigheten være i himmelen med Kristus. Jødene er fremdeles på jorden samme med “de som bor på jorden“. Det er et skille mellom dem som bor på jorden, setter sin lyst til ting på jorden og har deres hjem på jorde. Særlig i Johannes åpenbaring skilles det mellom de som bor på jorden og dem som har sitt hjem i himmelen.


13 JULI

Gå, mitt folk! Gå inn i dine rom og lukk dørene etter deg! Hold deg skjult et øyeblikk til harmen er gått over!”

Jesaja 26:19

GUDS UTVALGTE FOLK I TRENSELSTIDEN

Harmen” det snakkes om i dette verset er en av beskrivelsene av trengselsperioden på 7 år. I denne perioden vil israelerne bli bevart på en overnaturlig måte av Gud i ødemarken (Johannes åpenbaring 12:13-16). Israel er Guds utvalgte folk, og etter at menigheten er rykket bort vil Herren igjen lede sitt folk. Jøder som er født på ny vil sikkert ha blitt rykket opp til himmelen sammen med menigheten, men jødene som nektet å ta imot Jesus vil få en ny sjanse når de går gjennom trengselsperioden. Daniels 70 åruke vil bli tung og vanskelig for Israel, men Herren vil være med dem. Det er litt artig at den norske Bibelen sier “” i dette verset mens den engelske sier “kom”. Poenget er, som jeg tidligere har sagt, at vi er i bevegelse. Det er vanskelig å styre en bil som står i ro. Det er også vanskelig for Gud å styre i livene våre dersom vi står på stedet hvil i våre åndelige liv. “Mitt folk” gjør det helt klart Herren snakker til jødene. Han har ikke glemt den, men i denne tidshusholdningen er det menigheten Han først og fremst jobber med. Når menigheten er borte fra jorden vil Han igjen lede Israel.

Så sier Herren: “Gå inn i dine rom og lukk dørene etter deg!” Vi burde alle til tider trekke oss tilbake til et privat sted og lukke døren slik at vi kan be til Herren i fred og uten forstyrrelse. Her er det ikke bare stillheten og alenetid som er beskrevet, men en tilbaketrekking til et trygt sted mens krig eller storm raser utenfor huset vårt. Vi vet fra de hellige Skriftene at Gud vil bevare sitt folk Israel gjennom den forferdelige trengselstiden. Når alle folkeslag – alle nasjoner – går mot Israel, så vil Herren huske på dem og fri dem ut av det som sikkert vil se ut som en sikker utryddelse av jødene. De har overlevd all forfølgelsen i fortiden, og de vil gjøre det samme i fremtiden.


14 JULI

Den dagen skal de døve høre skrevne ord, og selv i skumring og mørke skal blindes øyne se.”

Jesaja 29:18

DEN DØVE OG DEN BLINDE

La oss se litt på hva som står skrevet i dagens tekst. Midt på dagen, når dagen er varmest, vil de døve høre og forstå ordene som blir lest fra boken (Herrens Bok), og de blindes øyne skal se både bokstavelig og billedlig i skumringen og mørket. Dette mørket kan være et fysisk mørke eller et fortapelsens mørke. En kan si at det hele høres mirakuløst ut, om det er en fysisk eller allegorisk fortolkning her. La oss først se på en bokstavelig betydning og fortolkning av dette verset. Gud er allmektig og kan uten problemer får en som er døv til å høre og en som er blind til å se. Jesus gjorde dette flere ganger i evangeliene til Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Jesus ga synet til folk som var født blind, noe som aldri hadde blitt observert tidligere i Israel. Helbredelsene som Jesus utførte viste at Han var Guds Sønn som kunne utføre mirakler. Jesus hadde medlidenhet med dem som var blinde og døve, og Han helbredet mange av dem. Likevel synes Han at syndenes forlatelse var et enda større mirakel enn dette.

Likevel synes det klart at Herren her hadde en profetisk og mer billedlig mening i tankene her i dette verset. Fokuset i dette verset på en bok eller et skrevet ord gjør at vi tenker spesielt på Guds profetier om fremtiden. De som er døve skal høre og forstå det skrevne ord når det blir fortalt til dem. De som er omringet av syndens mørke skal kunne se og forstå det som Herren har åpenbart. Det som har blitt åpenbart for oss er fult mulig å forstå. Da Jesaja sa disse ordene må folk ha ristet på hodet uten å forstå hva de betydde. Slik er det ikke nå lengre. På grunn av bøker som Jesaja og Johannes åpenbaring har vi fått Guds levende Ord rett i fanget. Her kan vi lese om hva som skal skje i fremtiden når Jesus kommer tilbake for å hente menigheten til seg. Riktignok er det noe som fremdeles er skjult for oss, men ifølge Jesus har alt det vi trenger å vite blitt åpenbart for oss. Det er derfor vi ikke trenger flere åpenbarelser etter at Bibelen er blitt ferdig.


15 JULI

“‘Nå lar jeg skyggen på Ahas’ solur gå ti streker tilbake, like langt som den før har gått fram.’ Og solen gikk ti streker tilbake, like langt som den før hadde gått fram.

Jesaja 38:8

SOLENS TILBAKEGANG

I Jesaja 38 leser vi om den tiden da Judas konge Hiskia ble dødssyk. Gud ga ham en advarsel og sa at han måtte gjøre seg klar, for nå skulle han snart død. Kongen ble grepet av dødsangst, og med gråt i halsen ba han på sine knær ydmykt om å få leve lengre. Gud syntes synd på den fortvilte kongen og bestemte seg for at kong Hiskia skulle få leve i 15 år til. For å bevise at Hiskia hadde funnet nåde for Herren sa Herren Gud at Han ville gjøre noe spesielt. Han ville la solen gå tilbake litt på himmelen. Gud sier her at Han vil få skyggen til å gå tilbake. Høyden på solen vil gå nedover med ti “høyder” (grader) på Ahas sin solhøydemåler (solur).

Herodotus hevder at soluret og dagens inndeling i 12 timer stammer fra babylonerne, og at kong Ahas hadde lånt oppfinnelsen fra dem. På grunn av forbindelsen hans med Tiglat-Pileser så kunne han absolutt ha gjort dette (2 Kongebok 16:7, 10). Disse “strekene” eller “høydene” ble altså vist på et solur med flere streker eller grader på. Skriveren Josefus trodde at disse strekene var trinn opp mot Ahas sitt palass, og at tiden ble bestemt i henhold til hvor mange trinn skyggen dekket. Det er trolig at soluret var plassert slik at den syke kongen kunne observere Guds mirakel fra soverommet sitt. Dersom en sammenlikner med 2 Kongebok 20:9 så er det åpenbart at soluret var lett synlig, kanskje i den indre forgården (20:4) hvor Jesaja kom med det gode budskapet til kongen. Riktignok står det “den indre byen” i den norske oversettelsen, men det er mest troverdig at kongens egen forgård var et mere trolig oppholdssted for  den syke kongen, slik som det er oversatt i den engelske Bibelen.

Gud gjorde et stort mirakel den den dagen. Har som skapte himmelen og jorden kunne lett få solen til å gå litt tilbake på himmelen. Det at Han helbredet Hilkia synes å være et mye mindre mirakel enn å flytte på solen.


16 JULI

Han troner over jordens krets, og de som bor der, er som gresshopper. Han brer himmelen ut som et slør og spenner den ut som et telt til å bo i.”

Jesaja 40:22

JORDENS SIRKEL

Dagens tekst sier at Gud sitter ( i overført betydning styrer) over jordens sirkel. Det hebraiske ordet “chuwg” har tre betydninger; sirkel, bane eller kompass – alle tre runde. Ordet er også brukt i Job 26:10 og Salomos ordspråk 8:27. Det er helt klart fra sammenhengen at det snakkes her om jordens sirkel – det faktum at jorden er rund. Videre står det at de som bor på jorden er som gresshopper. En sammenlikning for oss er gjerne når vi skal ut og fly. Før vi stiger gjennom skylaget ser vi ned på bilene som snegler seg av sted, og de ser ut som små maur for oss. På samme måte må vi se utrolig små ut for Gud når Han ser ned på oss. Dette gjør bare Guds kjærlighet for oss enda mer utrolig og underfull.

Så skriver Jesaja at Herren strekker ut himlene lik et slør, som et telt (tabernakel) som det går an å bo i. Selv om “shamayim” er et flertallsord (ord på hebraisk som ender på -im betyr minst tre), så bruker oversettelsene oftest bare å si himmelen. Det er en himmel her på jorden som omfatter atmosfæren vår, så har vi himmelrommet (eller verdensrommet), og til slutt himmelen der Gud bor – som er i en annen dimensjon enn den vi bor i. Det er her helt på det rene at det snakkes om atmosfæren som gjør jorden vår mulig å bo i ettersom vi kan puste her. Det gjør jorden til et helt spesielt sted hvor liv kan eksistere, noe vi så langt ikke har funnet andre steder i universet. Man kan gjerne tenke på dette sløret som en paraply som beskytter oss mot ultrafiolette stråler fra solen. Dette uttrykket referer til markisen som de i orientale land trekker ut over den åpne, indre forgården i huset for å beskytte mot regn eller sterk sol.

Dette skriftstedet er igjen en påminnelse om at jorden var rund og ikke flat som en pannekake. På en tid da mange sjøfolk var redde for å seile over verdens ende og falle ned i evigheten så har de som følger Bibelen hele tiden visst at jorden var formet som en sirkel.


17 JULI

Vær ikke redd, Jakob, du vesle mark, og dere, Israels menn! Jeg hjelper deg, sier Herren. Israels Hellige løser deg ut.”

Jesaja 41:14

JAKOB OG ISRAEL

Det kan være på sin plass her å minne om at Bibelen sier “Frykt ikke” hele 365 ganger, en for hver dag i året. Dersom Gud sier at vi ikke skal frykte, så kan vi trygt gjøre det – vi som tilhører Herren og har bedt Jesus frelse oss fra all synd. Når evigheten er ordnet opp i er det ingenting igjen å være redd for. Her er det Jakob og Israel – som er de samme folkene – som ikke skal være redd. Men hvorfor kaller Herren dem for en liten mark? Flere forklaringer er tilbudt av forskjellige kommentatorer. Noen peker på at en mark er liten og forsvarsløs. Dette var jo grunnen for at Gud hadde utvalgt dem til Hans folk i begynnelsen (see 5 Mosebok 5:5). En annen var markens styrke – at selv om den var liten med en myk munn, så kunne den med tiden bite seg gjennom hardt treverk og forårsake stor skade. En siste mulighet kan være at dette ordet for mark som er brukt her kan bety de verdifulle markene som ble brukt til å frembringe en spesiell, rød farge som var meget dyrebar og bare kunne kjøpes av de som hadde penger å avse. Kanskje bruken av ordet “mark” her kan forklares med alle tre forklaringene.

Til slutt forsikrer Herren a Han skal hjelpe dem og løse dem ut. Å løse ut noen betyr å kjøpe dem fri. På den måten blir dette verset fult av bilder på Kristus. Kristus skal utgyte sitt blod som har den dyrebare rødfargen som disse markene lager. Og Hans død og frivillig gitte blod på korset var prisen som skulle til for å kjøpe oss alle fri fra evig død og fordømmelse. Jesu blod er nok til å kjøpe oss alle fri fra syndes lønn som er døden – evig fordømmelse i helvete.

Når det gjelder profetier om endetiden så blir vi igjen minnet på at Gud vil aldri forlate sitt utvalgte folk. Han vil lede Jakob (Israel) gjennom trengselsperioden mens vi som tror på Ham i dag er i himmelen med Kristus.


18 JULI

De første ting, se, de er kommet. Nå forteller jeg noe nytt. Før det spirer fram, får dere høre om det.”

Jesaja 42:9

OM FREMTIDEN

De første tingene har kommet! Det som tidligere var fortalt jødene var gått i oppfyllelse! Vi kan si det samme i dag. Mange av profetiene har allerede gått i oppfyllelse. Ikke bare spesifikke profetier om land og herskere, men alle profetiene om Jesu første komme i Betlehem av en jomfru i en stall og alle de miraklene Han gjorde. Alt dette har allerede skjedd. Mange av Gamle Testamentets profetier har gått i oppfyllelse på en bokstavelig og presis måte. En av de siste profetiene som har gått i oppfyllelse er etableringen av nasjonen Israel som skjedde som lyn fra klar himmel. De oppfylte profetiene er et av de overnaturlige elementene som beviser at Bibelen er Guds Ord, ikke bare menneskeord.

Men så skriver Jesaja “Nå forteller jeg noe nytt.” Israel ville få høre om ting som skulle skje i fremtiden lenge før det skjedde. Profetier om Jesu andre komme, endetiden, trengselsperioden og tusenårsriket, bare for å nevne noe. Disse tingene Jesaja fortalte om skulle “spire frem”, vokse ut, en gang i fremtiden. De ville ikke få se det me sine egne øyne. Disse fremtidige profetiene var hovedsakelig om Messias, en som jødene ville vente på, men forkaste når Han endelig kom.

Jesaja er kjent som kanskje den største profeten i det Gamle Testamentet. Du kjenner sikkert til både Jeremia, Esekiel, Daniel, og kanskje til og med Sakarja, men Jesaja er med sine 66 kapitler en absolutt tungvekter når det gjelder profetier. I Nye Testamentet har du selvsagt Johannes åpenbaring som står i sin egen særklasse, men alt er ikke nevnt der.


19 JULI

Så sier Herren, han som gjorde vei gjennom sjøen, en sti i det veldige vannet,”

Jesaja 43:16

VEI I SJØEN

I dette og det neste verset finner vi ikke hva Gud sa, men vi finner en beskrivelse av en av Herrens største undere. Mange kommentatorer og teologer har forsøkt å bortforklare dette miraklet med å si at det var en sivsjø, ikke Rødehavet, som nasjonen Israel krysset da de var på flukt fra Egypt. En forsøker å bortforklare miraklet med en sesongbasert fønvind som skulle ha fått vannet til å enten bli så lavt eller helt borte slik at folkemassen kunne gå trygt over “sjøen”.

Dette er ikke hva Bibelen sier. Den sier at det var hav som sperret for nasjonen Israels fluktmuligheter. Først da Moses holdt staven utover sjøen beveget vannet på seg. Vannet stod som en mur både på høyre og venstre side mens jødene krysset havet på tørr grunn (2 Mosebok 14). Og når Israel hadde kommet over til den andre siden lot Herren vannet vende tilbake slik at det druknet den egyptiske hæren som fulgte etter dem. Egypterne bøyde seg ikke ned i et grunt vann og druknet. Dette var akkurat slik vi ser det i den gamle filmen “De Ti Bud” med Charlton Heston som Moses. For en Gud som har skapt hele verden er det en smal sak å skubbe vekk litt vann. Husk at det var ikke Moses som utførte miraklet, men Gud selv. Ha er allmektig og kan gjøre hva som helst. Det at en synder tar imot Kristus og blir frelst er et enda større mirakel enn dette.

Når vi leser dette verset minnes vi også på Salme 77 hvor vi leser om havets stier. Det minner oss om strømningene i havet, som for eksempel Golfstrømmen, som hjelper med å temperere jorden vår. Mange steder finner vi strømninger som dette. Det er utrolig hvor mange skatter vi kan finne i den hellige Skrift.


20 JULI

Så sier Herren, som løser deg ut, og som formet deg i mors liv: Jeg er Herren, som har skapt alt, alene har jeg spent ut himmelen, uten hjelp har jeg bredt jorden ut.”

Jesaja 44:24

SKAPEREN

Dette er et fantastisk vers som sier så mye om hva Gud er. For det første er Han vår gjenløser. En gjenløser eller utløser er fra oriental lov en slektning som kan kjøpe tilbake gården til en slektning dersom denne har dødd eller mistet gården på grunn av økonomiske problemer. Gjenløseren har også mulighet til å gifte seg med slektningens enke dersom han måtte ønske dette. I kristen teologi brukes dette om oss når Kristus har løst oss ut fra synden og innpodet oss til Guds familie som adopterte sønner og døtre. Herren er også den som har formet oss i våre mødres liv. Et nytt liv er noe helt fantastisk og mirakuløst. Tenk at de fleste av oss har to hender og to bein, to ører og to øyne, en munn og et hjerte. Hver eneste skapning som er i live er et mirakel. På grunn av den nedarvede synden fra Adam skjer det dessverre at noen av og til blir født uten lemmer eller med andre begrensninger eller sykdommer. Dette er et resultat av nedarvet synd. Det er viktig å skille mellom personlig synd og arvet synd. Mennesker født med det vi vil kalle “mangler” kan bli elsket like høyt og være til stor glede for andre. Disse verdensborgerne er også mennesker og like mye verd som oss “vanlige”.

Den neste uttalelsen sier alt som er å si. Gud har skapt alt. Ordet her for å skape er ikke det vi finner i 1 Mosebok 1:1 da Gud skapte ut av ingenting, men det sier at Han har formet alt. Først skapte Han byggesteinene, så formet han mennesker og dyr og hele universet. Han trengte ingen hjelp da Han strakk ut himlene og formet jorden ved å hamre den. Bibelen er full av slike gullkorn om Guds skaperverk, og dersom vi ikke tror at Gud har skapt jorden og alt som er på den, så vil vi også finne det vanskelig å tro på andre ting i Bibelen. “I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige” (Hebreerne 11:3). Troen vår er ikke bare en blind tro, men en forståelse om hvordan ting henger sammen.


21 JULI

Jeg laget jorden og skapte mennesker på den. Med egne hender spente jeg ut himmelen, og hele dens hær beordret jeg.”

Jesaja 45:12

GUDS HENDER

Dagens tekst har noen elementer vi har sett før i tillegg til noen nye. Gud sier Han laget jorden. Vi leser om dette i 1 Mosebok 1. Her sier Herren at Han har laget jorden ved å forme universets byggematerialer. Dette har Han gjort helt på egen hånd. Han skapte også mennesker på jorden. Menneskene er det siste Han skapte, kronen på verket. Vi ble skapt for Guds glede, og jorden ble skapt for vår glede. Meningen var at vi skulle herske over jorden og Gud skulle herske over oss. Et nytt element i dette verset er at Herren har strukket ut himlene ved sin hånd. “Yad” betyr en hånd som er åpen, noe som er et bilde på makt. Den all-mektige Gud er virkelig mektig nok ikke bare til å skape mennesker og dyr, blomster og trær, men Han kan strekke ut hele himmelen, det som vi kaller verdensrommet, og fylle den med stjerner og planeter. Noen vil sikkert spørre: “Har Herren virkelig fysiske hender?” “Gud er ånd” står det i Johannes 4:24, men den fysiske manifesteringen av Herren skjer gjennom Jesus Kristus eller en “pre-Betlehem” åpenbaring av Kristus (som for eksempel da Jakob kjempet med Gud i 1 Mosebok 32). Guds hender er således et bilde på Herrens makt og en understrekning av at Han gjorde alt dette selv uten hjelp fra noen annen skapelse.

Hele den store massen av himmellegemer har Gud konstituert, på norsk “beordret“. Han har bestemt hvor Han vil ha dem, og så har Han plassert dem der. Hele skapelsen er underlagt Herren og blir opprettholdt ved Hans sterke arm (selv om Herren verken har hender, armer eller vinger). Han skapte alt perfekt med allerede eksisterende himmellys slik at vi kunne se stjernene til tross for at de nylig var blitt skapt.


22 JULI

Hør på meg, dere kyster, lytt, dere folk fra det fjerne! Herren kalte meg før jeg ble født, fra jeg var i mors liv, har han husket mitt navn.”

Jesaja 49:1

HERRENS KALL

I dagens tekst blir det beboelige land, om det er en øy eller et spesielt stykke land (eller jord) bedt å lytte til Herren. Så blir de bedt å spisse ørene, en dobbel forsterkning som understreker viktigheten av å konsentrere seg om budskapet som kommer. De fleste kommentatorer er her enige om at dette er Messias budskap. Kystene, øyene eller landene som nevnes kan være en henvisning til jødene som er spredt utover hele jorden, men noen sier at budskapet henvender seg til fremmede religioner og avguder. Det er imidlertid budskapet i seg selv som er det viktigste.

Jehova har ropt ut mitt navn, skriver Jesaja. Dette skjedde før fødselen mens den det gjelder var inne i mors liv. Flere tror at det er Jesajas kall det her henvises til, andre tror at det gjelder Kristus. Jesaja var virkelig utvalgt av Herren selv til å gjøre Hans arbeid, og Gud vet allerede før vi er født alt vi kommer til å gjøre. Derfor er dette et passende skriftsted om Herrens utvelgelse av Hans arbeidere allerede før vi er født. Dette at budskapet ser ut til å være vendt mot en hel masse nasjoner, kyster eller øyer, samt Jesaja 42:1 får man til å tro at dette skriftstedet gjaldt Messias selv. Som mange andre steder i Skriftene er det fristende og si “Hvorfor kan ikke begge teoriene stemme?” Herren hadde planlagt at Messias skulle komme og dø for alle oss syndere allerede før verdens grunnvoll ble lagt.

Når Jesaja eller Messias fremdeles var inne i livmoren har Gud satt et merke på denne personens rykte. Det vil si at fremtiden til både Jesaja og Messias var allerede kjent av Faderen. Vi skulle alle vite at Gud kaller oss alle som enkeltindivider, og Han kjenner oss allerede før vi blir født. Han vet også om vi vil svare Herrens kall.


23 JULI

Løft øynene mot himmelen og se på jorden her nede! Himmelen løser seg opp som røyk, jorden skal slites ut som et klesplagg, og de som bor der, skal dø som lus. Men min frelse skal vare til evig tid, min rettferd skal aldri knuses.”

Jesaja 51:6

SYNDENS RESULTAT

Verset for i dag er langt og har et rikt innhold. Først sier Herren at vi skal løfte et øye mot himlene. Det er viktig at vi alltid retter vårt fokus mot det som er viktig – mot målet vårt – mot himmelske ting. Men Gud sier også at vi skal skanne jorden. Ettersom vi på den nåværende tid bor på jorden er det viktig for oss å vite hva som skal skje på jorden. Vi må også vite hva som skal skje med de som ikke tror på Herren i endetiden. En forståelse om den evige fortapelse for dem som ikke tror burde få oss til å jobbe enda hardere for å spre Guds gode budskap, evangeliet, til alle verdenshjørner.

Videre står det at himlene skal bli pulverisert – gjort til støv – og jorden skal slites ut som et stykke med tøy. Dette er en forventning av den vitenskapelige loven om økende entropi. Himlene, jorden og alt som finnes der er i en prosess av forråtnelse eller forfall som til slutt ender med døden. Som et resultat av arvesynden skal alt levende dø. På hebraisk blir vi sammenliknet med en knott som har en veldig kort livstid.

Til tross for syndens resultat som er forfall og til slutt død, så har Gud et forfriskende budskap. Guds frelse og rettferdighet skal aldri dø. Bokstavelig talt står det at Hans frelse alltid vil være skjult i den forstand at den er tidløs, og at Hans rettferdighet vil aldri bli nedbrutt. På samme måte som Gud vil eksistere i all evighet, så vil den som tror på Ham også leve i all evighet ved hjelp av en udødelig sjel i et nytt legeme. Dette er uten tvil mye bedre enn å dø for så å bli fordømt i all evighet adskilt fra Gud i et brennende inferno.


24 JULI

Hvor vakre de er der de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud, forkynner fred, bringer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion: ‘Din Gud er konge!'”

Jesaja 52:7

VAKRE FØTTER

Dagens vers blir ofte brukt om de som drar ut for å spre det gode budskapet om Kristus til andre. “Godt budskap” er det samme som “evangelium” og peker mot evangelistenes bøker i Nye Testamentet. Men hva sier egentlig dette verset? Kan føtter virkelig være vakre? Hvordan blir de i så fall vakre? Det hebraiske “na’ah” betyr rent bokstavelig “å være hjemme”, i overført betydning å være behagelig,  bedagelig eller passende. Dette blir igjen tatt til å bety vakker eller fager. Det fokuseres her på gleden ved å være hjemme og kunne slappe av og være seg selv. Dette medfører en god følelse som gjør at vi ser hjemmet vårt som behagelig og gledelig. På samme måte er det behagelig og gledelig når en fot bringer oss gode nyheter. Gode nyheter har alltid brakt oss glede i motsetning til dårlige nyheter som bringer oss sorg.

Budskapet disse vakre føttene brakte var et budskap om fred. “Shalom“, som det står på hebraisk, betyr egentlig trygghet. Det brukes av jødene når de hilser på hverandre. Det er et ønske om at de som de møter må være lykkelige både i forhold til helse, rikdom og fred. En ønsker at alt skal være vel med den man møter. Gud ønsker også å gi alt vi trenger. Mer enn noe annet vil Herren gi oss av Hans fred som gjør at vi kan finne ro til og med i en stormfull og syndig verden.

Budskapet i dette verset omhandlet også frelse. Frelse betyr å bli reddet ut ifra noe farlig. For jødene i Jesajas dager var det viktig å vite at de igjen skulle bli et fritt folk. De skulle fries ut fra det babylonske fangenskapet etter en periode på 70 år. Abrahams etterkommere skulle igjen få bo i Jerusalem hvor de hørte hjemme. For oss i dag har frelsen en annen betydning. Vi som sier “ja” til Kristus vil få slippe “den annen død” i ildsjøen og istedenfor leve i all evighet sammen med Kristus.


25 JULI

Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tier når den klippes, og han åpnet ikke munnen.”

Jesaja 53:7

DEN LIDENDE KRISTUS

Jesaja 53 er kanskje en av de mest kjente skriftstedene i Gamle Testamentet. Med forbløffende nøyaktighet tales det her profetisk om Messias og Hans første komme her på jorden. I 53:1 begynner Jesaja med ordene “Hvem trodde budskapet vi fikk?” Jødene som helhet forkastet Jesus og mente at Han ikke var den Messias som skulle komme. De trodde ikke på det Jesus sa eller det som ble sagt om Ham. De ventet på en annen Messias som skulle være konge og fri jødene fra de romerske herskerne. Istedenfor fikk de en person som sa “gjør vel imot dem som hater dere” (Matteus 5:44) og “Du skal elske din neste som deg selv” (Matteus 22:39).

I Jesaja 53:5 står det: “Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.” Jesus Kristus var det perfekte offerlam som gjorde at det ikke lengre var nødvendig å ofre dyr for å tilfredsstille Gud. Det måtte blod til for å få syndene tilgitt i Gamle Testamentet, og hver gang du syndet samt en gang i året måtte jødene komme med dyr til presten som han måtte ofre for dem som hadde syndet. Kristus var det perfekte offer siden Han var uten skyld. Han ble korsfestet i vårt sted for våre lovbrudd. Straffen ble lagt på Ham slik at vi ved Hans sår som Han fikk på korset kunne få tilgivelse for våre synder og evig liv.

I dagens vers står det at Han ble mishandlet uten å ta igjen. Etter pisking og korsfestelse sa Jesus “Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør” (Lukas 23:34). Han kunne ha tilkalt legioner med engler, Han kunne ha slått soldatene med sykdom eller lyn fra klar himmel. Men Han åpnet ikke munnen mot de som korsfestet Ham, for Han visste at det måtte gjøres. Uten Kristi offer kunne vi ikke få tilgivelse overfor Gud. Han døde slik at vi slipper å dø i all evighet. Vi kan leve evig liv på grunn av Ham.


26 JULI

For meg er dette som Noah-flommen. Slik jeg sverget at Noah-flommen aldri mer skulle komme over jorden, slik sverger jeg nå at jeg aldri mer skal bli harm på deg og true deg.”

Jesaja 54:9

REGNBUEPAKTEN REPETERT

I dagens vers ser vi at det igjen snakkes om vannet til Noah, det vil si syndefloden. Herren har sverget, det vil si: uttalt syv ganger – et tegn på fullkommenhet (ukens syv dager, Kristi sju titler i Hebreerbrevet, de sju seglene, de sju basunene, alt som er “sjufold”) – at det ikke igjen skal komme en flom som dekker jordene slik som i Noahs dager. I 1 Mosebok 9:9-17 leser vi at Gud satte Hans regnbue på himmelen som et tegn på at jorden aldri mer skulle druknes av vann. Vi kaller dette “regnbuepakten”.

I 54:10 står det: “For om fjellene viker og haugene vakler, skal min godhet aldri vike fra deg, min fredspakt skal ikke vakle, sier Herren, som viser deg barmhjertighet.” Fjellene vil “trekke seg tilbake” og haugene vakle, det vil si falle, riste eller på annen måte fjernes. Men Herrens løfte er at Han aldri vil forlate dem som tilhører Ham. Han vil alltid ta vare på dem som følger Hans bud og lever etter Hans vilje.

Når Gud her nevner “fredspakt” her menes det en avtale, pakt, hvor en passerer i midten av to stykker kjøtt. Dette ser ut til å være et tilbakeblikk på pakten Herren gjorde med Abraham i 1 Mosebok 15:17 hvor det står: “Solen gikk ned, og det ble mørkt. Og se, en rykende ovn kom til syne, og en flammende fakkel fór mellom kjøttstykkene.” Dette var et bilde på pakten mellom Gud og Abraham. Den brennende fakkelen var et bilde på Guds nærvær, som Guds nærvær i ødemarken da Israel vandret rundt der i 40 år. .Den brennende ovnen var et bilde på jødenes fangenskap i Egypt. Det er mulig at når Gud fortærte disse kjøttstykkene mens Han beveget seg imellom dem, kjøttstykker som åpenbart var ofret til Herren. Denne pakten skal ikke fjernes slik som fjellene og haugene vil. Når Gud gjør en avtale – en pakt – så holder Han den.


27 JULI

For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.”

Jesaja 55:10-11

JORDENS KRETSLØP

Her er en vakker forventning og åndelig applikasjon av vitenskapens hydrologiske sirkel. Regnet og snøen faller fra himmelen og returnerer der til slutt, men ikke før det har gjort sitt bestemte arbeid med å vanne jorden for å gi og fornye jordens matforsyning. Analogt går Guds Ord ut fra himmelen og blir i all evighet fastsatt der (Salme 119:89) og returnerer etter det har oppnådd Guds åndelige arbeid på jorden. Det er interessant at Gud ikke bare nevner regn men også snø. Særlig for dem som har fått vannet frosset om vinteren og har måttet smelte snø i en panne for å få de livsviktige dråpene i hus. Vann i alle former kan være en kilde for næring. Når en er tørst på vinterstid kan en suge på istapper for å få vann selv om dette tar lengre tid enn å drikke vann i væskeform.

Ofte kan vi være helt tørre i vår ørkenvandring her på jorden. Som jødene vandret i ørkenen i 40 år for å gjøre seg klare for det lovede landet som Herren ville gi dem, så hander det av og til at vi også må forberedes på det som ligger foran oss. Så lar Gud det regne på oss. Hans Ord regner rundt oss, og vi må suge det til oss, bade oss i det åndelige regnet som Herren gir oss. Hans Ord vil ikke vende tomt tilbake. Det vil hjelpe oss og forme oss og styrke oss. Guds Ord er vår åndelige mat, for vi er ikke bare avhengige av fysisk mat, men også melk og kjøtt fra Guds Ord. Det farligste er om vi ikke tar til oss åndelig føde. Dersom vi ikke leser Bibelen eller går til kirken så vil vi ikke få dyrebar åndelig føde fra Gud. Dersom vi ikke får åndelig føde vil vi visne i kristenlivet vårt. Vi vil ikke kunne være i stand til å vokse åndelig eller være fruktbare. Den fysiske, syndige delen av livet vårt vil da seire over vår åndelige delen.


28 JULI

dem fører jeg til mitt hellige fjell og lar dem glede seg i mitt bønnehus. Brennoffer og slaktoffer fra dem gir velvilje på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk,”

Jesaja 56:7

HERRENS BØNNEHUS

Det er syndig å korrumpere  et tempel eller annen bygning som er ment for åndelig tjeneste til steder med kommers eller glede. Kristus siterte dette verset da Han jaget ut pengevekslerne fra tempelet (Matteus 21:13, Markus 11:17, Lukas 19:46). Det første ordet på hebraisk i dette verset er et ord som betyr gå og komme, samt utallige variasjoner av disse. Stedet en går eller kommer til er Herrens hellige fjell eller bakketopp. Med dette menes nok Sion-fjellet hvor Jerusalem ligger, det “hellige fjellet” hvor Abraham dro for ofre sin eneste sønn Isak på bålet. Her skal Herrens folk bli oppmuntret i huset med bønn, en beskrivelse av tempelet i Jerusalem. Herrens hus er stedet hvor vi skal komme til Gud i bønn og søke Hans vilje.

Så leser vi om brennoffer og slaktoffer i Guds bønnehus. Dette er selvsagt noe som gjaldt før Kristus døde på korset siden brennoffer og slaktoffer gikk av moten etter det perfekte syndofferet døde for oss alle. Etter dette skal vi ofre oss selv som offer til Ham. Paulus skriver i Romerne 12:1Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.” Det var altså ikke brennoffer og slaktoffer lengre, men levende offer. Se også Hebreerne 13:15 og 1 Peter 2:5.

Et fint bilde blir gitt i det hebraiske ordet som er oversatt som brennoffer i vår Bibel. Ordet “olah” betyr et trinn. Det brukes on en trappe full av trappetrinn. I Gamle Testamentets tider måtte menneskene klatre denne trappen med sine offergaver til Herren, ikke så ulikt andre religioner. Men i Nye Testamentet kom nådens tid. Nå kommer Gud ned til oss i form av Jesus Kristus med det perfekte offerlammet i kontrast til de ufullkomne offer som måtte fornyes hele tiden.


29 JULI

Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen, måneskinnet skal ikke lyse for deg, men Herren skal være ditt lys for evig, din Gud skal være din herlighet.”

Jesaja 60:19

GUD ER LYS

Dette er et syn av det nye Jerusalem. En kommentar sier at selv om solen og månen vil fortsette i himlene vil ikke lysene deres være nødvendige fordi “Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys” (Johannes åpenbaring 21:23). Når vi ser på grunnteksten ser vi at det strålende lyset som starter dette verset er solen. Dette lyset vil ikke lengre skinne eller stråle hver dag. Og lyset fra månen skal heller ikke skinne, men Herren Jehova skal skinne fra det skjulte, og Herren vil være vakker, det vil si, ha et vakkert skinn.

Videre i 60:20 ser vi at solen vil ikke fortsette med å komme og gå. Der står det på norsk “Din sol skal ikke mer gå ned, din måne skal aldri avta. For Herren skal være ditt lys for evig. Sørgedagene dine er til ende.” Når det står at månen skal ikke bli tatt vekk så gjelder det åpenbart når månen forsvinner ut av syne før den kommer tilbake neste natt. Når det står at Herren er et skjult lys betyr det nok at Han skal skinne sitt lys fra det skjulte – den åndelige dimensjonen som er skjult for våre øyne i dag.  Jesus sa i Johannes 8:12 at “jeg er verdens lys” og i 1 Johannes 1:5 sier Johannes “Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.” I Johannes åpenbaring 22:5 står det “Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem.” Det er klart at solen og månen ikke er nødvendig lengre i den ny himmelen og den nye jorden som Gud skal skape. Ettersom Gud selv er lyset vårt, og der ikke finnes natt er det mulig at solen og månen ikke eksisterer lengre.

Som syndige skapninger lever og bor vi i syndens mørke. Måtte vi alle finne veien til Guds lys som åpenbarer fantastiske hemmeligheter for oss.


30 JULI

” Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem.”

Jesaja 65:17

NY HIMMEL OG NY JORD

Dagens tekst i Jesaja 65:17 har mange likheter med verset i 66:22. Der står det “For slik den nye himmel og den nye jord som jeg skaper, alltid skal bestå for mitt ansikt, sier Herren, slik skal deres ætt og navn bestå.” En ting synes tindrende klart: Gud skal skape en ny himmel og en ny jord. En titt på originalskriftene forteller oss at Gud skal skape eller lage en ny eller forfrisket jord, og det samme gjelder himlene. Det at ordet som er oversatt “ny” i disse to versene også kan bli oversatt som “frisk” eller “renset” har fått mange til å foreslå at Gud ikke skal ødelegge jorden for så å skape en helt ny jord, men Han skal ganske enkelt rense planeten jorden slik at den blir som ny. Denne nye jorden og himmelen har blitt fortolket på mange måter opp igjennom tidene. Ikke alle har forstått dette som en bokstavelig profeti, men en billedlig profeti om at deres egen tro vil fylle hele jorden og at det bare vil eksistere en trosretning. Andre igjen tror at dette peker mot tusenårsriket, selv om det er forskjellige teorier om når og hvordan profetiene om tusenårsriket vil bli oppfylt.

Den mest bokstavelige fortolkningen av disse versene er at Herren vil brenne opp jorden og at Han så vil skape en helt ny jord. En ting er sikkert: Jesus snakket flere ganger om verdens ende, og da disiplene kom til Han på oljeberget i Matteus 24:3 spurte de Jesus hva tegnet på verdens ende var. I misjonsbefalingen sa Jesus at Han ville være med dem “inntil verdens ende” (Matteus 28:20). Det synes åpenbart at den verden vi lever i nå skal opphøre. Om den skal brennes, renses eller helt skapes ny er det forskjellige syn på, men det står i dagens tekst at vi skal ikke huske på den gamle verden når den nye kommer. Gud er ikke bare i stand til å lage en ny himmel og en ny jord, men Han kan gi deg et nytt liv – skape et nytt liv for deg.


31 JULI

Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, men slangen skal ha støv til mat. Det finnes ikke ondskap eller ødeleggelse på hele mitt hellige fjell, sier Herren.”

Jesaja 65:25

ULVEN OG LAMMET

Er det ikke et pent bilde at ulven og lammet skal beite sammen? Gjennom historien er det ikke så rent få lam som har blitt spist av skrubbsultne ulver som har kommet seg inn på bondens marker og forsynt seg av et smørgåsbord med lekre lam. Disse to har vært som katt og mus i hva som synes å være evigheter, men i tusenårsriket skal de ligge side ved side på beite. Ikke bare det, men løven, dyrenes konge, skal ikke lengre rive i stykker de vakre gasellene. Han skal spise gress som kuen og hesten. Slangen, står det, skal ha støv til mat. Æsj da! Der skal ikke finnes ondskap eller ødeleggelse på Herrens fjell. Herrens fjell er Sion eller Jerusalem hvor Kristus skal sitte og styre hele jorden i tusen år.

Tusenårsriket er en periode da djevelen, Satan, skal bindes i tusen år (Johannes åpenbaring 20:2). Når ondskapen er borte og Kristus styrer vil forholdene gå tilbake til slik de var i Edens hage. Før syndefallet var alle skapningene vegetarianere. Det var først i 1 Mosebok 9:2-3 at Herren tillot skapningene Hans å spise kjøtt. I endetiden skal alle bli vegetarianere igjen. Til og med dyrene skal slutte å jakte og drepe for å få mat.

I Johannes åpenbaring finner vi igjen livets tre, elven som renner, Guds tilstedeværelse og flere forbannelser som ble gitt i 1 Mosebok finner sitt opphør i Bibelens siste bok. Død og lidelse var aldri Guds vilje, og ved denne verdens slutt begynner det en ny verden hvor ting vil være slik Gud ønsker. Har du kjøpt billett på toget som går til himmelen, slik som søndagsskolesangen sier? Alternativet er evig pine og adskillelse fra Gud. Enkelt valg, spør du meg.


 

 

Advertisements
%d bloggers like this: