1 juli

Hør, dere himler og lytt, du jord, for Herren taler: Barn har jeg fostret og oppdratt, men de har satt seg opp mot meg.”

Jesaja 1:2

PROFETEN JESAJAS OPPGAVE

“Jesaja” betyr “Jehova er frelse” og er betraktet som en av de største profetene i Gamle Testamentet. Boken hans inneholder de fleste og de viktigste Messianske profetiene i Bibelen. Den blir delt på en naturlig måte inn i to deler; kapittel 1-39 og kapittel 40-66. Liberale kommentatorer har lenge påstått at de to delene ble skrevet av to forskjellige forfattere. Det eneste som kunne tale for dette synet er det faktum at bestemte tydelige profetier i den andre delen (Jesaja 45:1-4) ble oppfylt lenge etter at den “første” Jesaja’en døde. De liberale tror ikke på forutsigende profetier. Nye Testamentet, der imot, inkludert Kristus selv, siterer fra begge delene og tilskriver alle sitatene til “profeten Jesaja” (Matteus 3:3, 12:17-18, Lukas 3:4, Johannes 12:38-41, Apostlenes gjerninger 8:28-34, Romerne 10:16, 20). Jesus sier at Jesaja skrev profetien i både Jesaja 6:9-10 (sitert i Matteus 8:17) og Jesaja 53:4 (sitert i Matteus 8:17) i tillegg til andre sitater fra begge delene.

Jesaja gjenga Herrens Ord som kom til ham slik at de kom andre til del, akkurat slik som Gud ville han skulle gjøre. Han har et universalt budskap i dagens tekst, til “dere himler og… du jord“. Herrens Ord vedkommer både den rike og den fattige, den gamle og den unge, den frie og fangen, mann og kvinne. Han sier videre at Han har fostret opp barn som har satt seg opp imot Ham. Dette er uten tvil ment til Israel og Juda som hadde vendt Ham ryggen. Jesaja skulle advare folket om den nært forestående straffen som skulle komme over dem når de skulle rykkes ut av sitt eget land og bli ført ut i landflyktighet.

Noe som gjør Jesaja enda mer spennende er at han framsa profetier om Kristi komme og endetiden, inkludert tusenårsriket og evigheten som venter. Jesaja har også mye å si om skapelsen, og det er en fantastisk bok som burde interessere alle kristne.


 

Advertisements
%d bloggers like this: