10 juli

Du har falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn! Du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag.”

Jesaja 14:12

LUCIFERS FALL

Det er fra dagens tekst vi har fått navnet “Lucifer” om djevelen. Det hebraiske ordet “heylel” er på latin oversatt som “Lucifer”, “lysbæreren” eller “den skinnende”, også kalt “morgenstjerne” som er en henvisning til planeten Venus som kan sees om morgenen og blir i romersk mytologi fremstilt som djevelen. Selv om disse versene her primært omhandler Babylons konge er det helt på det rene at mange av disse versene er myntet på en åndelig skapning med store evner og skjønnhet.

Her finner vi det som førte til at Satan ble kastet ut av himmelen. Han ble meget selvopptatt og ønsket å sitte høyere enn  Gud selv. Han sa «Til himmelen vil jeg stige opp, høyere enn Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass der guder samles, på fjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik Den høyeste.» (14:13-14) Lucifer ble for stolt og selvopptatt, og som straff ble han kastet ut av himlene. Det er også en av grunnene til at djevelen blir kalt “denne jordens gud” i enkelte sammenhenger.

Ettersom det er Jesus som er den sanne morgenstjernen (jfr. 2 Peter 1:19, Johannes åpenbaring 22:16) så er det klart for oss at djevelen forsøker å kopiere Gud og det Han gjør. Lucifer var en strålende engel, vakker og se til og høyt oppe i englenes hierarki. Etter han falt har han kopiert den hellige treenighet. Istedenfor Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd har Satan beistet, anti-krist og den falske profet. Disse vil alle ha sin rolle å spille i den fremtidige endetiden.


 

Advertisements
%d bloggers like this: