11 juli

Se, der kommer et tog av vogner med folk og hestespann!” Så tok han til orde og sa: “Falt, falt er Babel! Alle byens gudebilder ligger knust på jorden.”

Jesaja 21:9

BABYLONS FALL

Jesaja forteller her om en storm som kommer fra Negev ørkenen. Selv om identifiseringen av “Elam” og “Media” i Jesaja 21:2, så er det på det rene at teksten igjen har en dobbel betydning. En kvinnes rier blir ofte brukt som et bilde av de forferdelige tilstandene i trengselsperioden (21:3) og etter Herrens råd blir det satt ut en vaktmann (21:6). Jesaja skriver på hebraisk at vaktmannen i 21:8 ropte “Se, en løve!”, en liten kuriositet som ikke er med i denne norske oversettelsen. I 1988 oversettelsen står det “Da roper han (vaktmannen) som en løve“. En fortolkning er at Darius fra Media blir sammenliknet med en løve. Løven er generelt et bilde på en konge, og dette kan det nok finnes flere teorier om.

Budskapet til denne “løven” finner vi i dagens tekst. Her ropes det ut “Falt, falt er Babel (Babylon)! Alle gudebildene har han knust og kastet til jorden.” Historien slik vi leser den ser ved første øyekast ut som om det bare gjelder Media og Persia og deres invasjon av Babylon som vi kan lese nærmere om i profeten Daniel. Men det er for meg åpenbart at det her også gjelder det som skal skje i fremtiden i endetiden. Hvorfor sies det her i Jesajas syn at alle gudebildene er blitt knust og kastet på jorden? Var Darius virkelig opptatt av de avgudsbildene de tilba i Babylon på Nebukadnesars tid? Selvsagt ikke! Dersom dette var den hellige løven, kongenes Konge det var snakk om som hadde utslettet Babylon i en fremtidig krig, så ville det virke fornuftig at alle avguder ble knust og kastet vekk.

Da Johannes skrev Johannes åpenbaring hadde han ganske sikkert ikke Darius i tankene da han skrev “En annen engel fulgte etter og sa: ‘Falt, falt er Babylon den store, hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeri’” (Johannes åpenbaring 14:8, jfr. 18:2, 21). Selv om Babylon i Johannes åpenbaring av de fleste kommentatorer blir identifisert som Roma, så er likheten mellom disse versene slående. I Bibelens siste bok er det en engel som roper ut budskapet om Babylon, og selv om det er snakk om Babylon eller Roma, så er det her snakk om Herrens dom som faller over byen. Det er ingen tvil når det gjelder endetiden: Gud Herren vil stå som den siste og største seierherren, og alt det onde vil bli kastet i ildsjøen.


 

Advertisements
%d bloggers like this: