12 juli

Se, Herren herjer jorden og legger den øde, fordreier ansiktet på den og sprer dem som bor der.”

Jesaja 24:1

DEN STORE OMVELTNINGEN

I Jesaja 24-27 løper det profetiske synet forover til dommen i den store trengselstiden i endetiden på en mer direkte måte. De dekker mer eller mindre de samme hendelsene som i Johannes åpenbaring 6-20. Ødeleggelsen av jordskjelv og andre forferdeligheter i de siste tider vil gjøre jordens overflate pjuskete og neste tom for mennesker. Dette første verset summerer sluttresultatet av den forferdelige tiden som skal komme snart.

Noen kommentatorer peker på at “erets” som oversettes “jorden” både her og i 1 Mosebok 1:1 kan også oversettes som et bestemt stykke land eller jord. De mener at disse tre versene i Jesaja derfor bare handler om Israel siden Jesaja henvendte seg først og fremst til dem da han skrev denne boken. Det passer imidlertid bedre med en verdensomspennende kataklysme, slik som er beskrevet i Johannes åpenbaring. Sammenlikning mellom de to bøkene viser likhetene og at det trolig er snakk om de samme hendelsene.

Herrens dom her er ganske alvorlig. Ifølge den hebraiske grunnteksten tømmer Herren jorden for mennesker, utsletter den, bøyer den, snur den opp ned, knuser den og setter den ned igjen. Det er vanskelig å se at dette kan gjelde bare et begrenset område. Absolutt alle som bor på jorden blir sønderknust slik at de skriker i fortvilelse (Jesaja 24:2, 11). Konklusjonen finner vi i 24:16 hvor de roper “Det er ute med meg, ute med meg, ve meg!

Når dette skjer skal menigheten være i himmelen med Kristus. Jødene er fremdeles på jorden samme med “de som bor på jorden“. Det er et skille mellom dem som bor på jorden, setter sin lyst til ting på jorden og har deres hjem på jorde. Særlig i Johannes åpnebaring skilles det mellom de som bor på jorden og dem som har sitt hjem i himmelen.


 

Advertisements
%d bloggers like this: