13 juli

Gå, mitt folk! Gå inn i dine rom og lukk dørene etter deg! Hold deg skjult et øyeblikk til harmen er gått over!”

Jesaja 26:19

GUDS UTVALGTE FOLK I TRENSELSTIDEN

Harmen” det snakkes om i dette verset er en av beskrivelsene av trengselsperioden på 7 år. I denne perioden vil israelerne bli bevart på en overnaturlig måte av Gud i ødemarken (Johannes åpenbaring 12:13-16). Israel er Guds utvalgte folk, og etter at menigheten er rykket bort vil Herren igjen lede sitt folk. Jøder som er født på ny vil antakelig ha blitt rykket opp til himmelen sammen med menigheten, men jødene som nektet å ta imot Jesus vil få en ny sjanse når de går gjennom trengselsperioden. Daniels 70 åruke vil bli tung og vanskelig for Israel, men Herren vil være med dem.

Det er litt artig at den norske Bibelen sier “” i dette verset mens den engelske sier “kom”. Poenget er, som jeg tidligere har sagt, at vi er i bevegelse. Det er vanskelig å styre en bil som står i ro. Det er også vanskelig for Gud å styre i livene våre dersom vi står på stedet hvil i våre åndelige liv. “Mitt folk” gjør det helt klart Herren snakker til jødene. Han har ikke glemt den, men i denne tidshusholdningen er det menigheten Han først og fremst jobber med. Når menigheten er borte fra jorden vil Han igjen lede Israel.

Så sier Herren: “Gå inn i dine rom og lukk dørene etter deg!” Vi burde alle til tider trekke oss tilbake til et privat sted og lukke døren slik at vi kan be til Herren i fred og uten forstyrrelse. Her er det ikke bare stillheten og alenetid som er beskrevet, men en tilbaketrekking til et trygt sted mens krig eller storm raser utenfor huset vårt.

Vu vet fra de hellige Skriftene at Gud vil bevare sitt folk Israel gjennom den forferdelige trengselstiden. Når alle folkeslag – alle nasjoner – går mot Israel, så vil Herren huske på dem og fri dem ut av det som sikkert vil se ut som en sikker utryddelse av jødene. De har overlevd all forfølgelsen i fortiden, og de vil gjøre det samme i fremtiden.


 

Advertisements
%d bloggers like this: