14 juli

Den dagen skal de døve høre skrevne ord, og selv i skumring og mørke skal blindes øyne se.”

Jesaja 29:18

DEN DØVE OG DEN BLINDE

La oss se litt på hva som står skrevet i dagens tekst. Midt på dagen, når dagen er varmest, vil de døve høre og forstå ordene som blir lest fra boken (Herrens Bok), og de blindes øyne skal se både bokstavelig og billedlig i skumringen og mørket. Dette mørket kan være et fysisk mørke eller et fortapelsens mørke. En kan si at det hele høres mirakuløst ut, om det er en fysisk eller allegorisk fortolkning her.

La oss først se på en bokstavelig betydning og fortolkning av dette verset. Gud er allmektig og kan uten problemer får en som er døv til å høre og en som er blind til å se. Jesus gjorde dette flere ganger i evangeliene til Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Jesus ga synet til folk som var født blind, noe som aldri hadde blitt observert tidligere i Israel. Helbredelsene som Jesus utførte viste at Han var Guds Sønn som kunne utføre mirakler. Jesus hadde medlidenhet med dem som var blinde og døve, og Han helbredet mange av dem. Likevel synes Han at syndenes forlatelse var et enda større mirakel enn dette.

Likevel synes det klart at Herren her hadde en profetisk og mer billedlig mening i tankene her i dette verset. Fokuset i dette verset på en bok eller et skrevet ord gjør at vi tenker spesielt på Guds profetier om fremtiden. De som er døve skal høre og forstå det skrevne ord når det blir fortalt til dem. De som er omringet av syndens mørke skal kunne se og forstå det som Herren har åpenbart. Det som har blitt åpenbart for oss er fult mulig å forstå.

Da Jesaja sa disse ordene må folk ha ristet på hodet uten å forstå hva de betydde. Slik er det ikke nå lengre. På grunn av bøker som Jesaja og Johannes åpenbaring har vi fått Guds leende Ord rett i fanget. Her kan vi lese om hva som skal skje i fremtiden når Jesus kommer tilbake for å hente menigheten til seg. Riktignok er det noe som fremdeles er skjult for oss, men ifølge Jesus har alt det vi trenger å vite blitt åpenbart for oss. Det er derfor vi ikke trenger flere åpenbarelser etter at Bibelen er blitt ferdig.


 

Advertisements
%d bloggers like this: