15 juli

“‘Nå lar jeg skyggen på Ahas’ solur gå ti streker tilbake, like langt som den før har gått fram.’ Og solen gikk ti streker tilbake, like langt som den før hadde gått fram.

Jesaja 38:8

SOLENS TILBAKEGANG

I Jesaja 38 leser vi om den tiden da Judas konge Hiskia ble dødssyk. Gud ga ham en advarsel og sa at han måtte gjøre seg klar, for nå skulle han snart død. Kongen ble grepet av dødsangst, og med gråt i halsen ba han på sine knær ydmykt om å få leve lengre. Gud syntes synd på den fortvilte kongen og bestemte seg for at kong Hiskia skulle få leve i 15 år til.

For å bevise at Hiskia hadde funnet nåde for Herren sa Herren Gud at Han ville gjøre noe spesielt. Han ville la solen gå tilbake litt på himmelen. Gud sier her at Han vil få skyggen til å gå tilbake. Høyden på solen vil gå nedover med ti “høyder” (grader) på Ahas sin solhøydemåler (solur).

Herodotus hevder at soluret og dagens inndeling i 12 timer stammer fra babylonerne, og at kong Ahas hadde lånt oppfinnelsen fra dem. På grunn av forbindelsen hans med Tiglat-Pileser så kunne han absolutt ha gjort dette (2 Kongebok 16:7, 10). Disse “strekene” eller “høydene” ble altså vist på et solur med flere streker eller grader på. Skriveren Josefus trodde at disse strekene trinn opp mot Ahas sitt palass, og at tiden ble bestemt i.h.t. hvor mange trinn skyggen dekket. Det er trolig at soluret var plassert slik at den syke kongen kunne observere Guds mirakel fra soverommet sitt. Dersom en sammenlikner med 2 Kongebok 20:9 så er det åpenbart at soluret var lett synlig, kanskje i den indre forgården (20:4) hvor Jesaja kom med det gode budskapet til kongen. Riktignok står det “den indre byen” i den norske oversettelsen, men det er mest trolig at kongens egen forgård var et mere trolig oppholdssted for  den syke kongen, slik som det er oversatt i den engelske Bibelen.

Gud gjorde et stort mirakel den den dagen. Har som skapte himmelen og jorden kunne lett få solen til å gå litt tilbake på himmelen. Det at Han helbredet Hilkia synes å være et mye mindre mirakel enn å flytte på solen.


 

Advertisements
%d bloggers like this: