17 juli

Vær ikke redd, Jakob, du vesle mark, og dere, Israels menn! Jeg hjelper deg, sier Herren. Israels Hellige løser deg ut.”

Jesaja 41:14

JAKOB OG ISRAEL

Det kan være på sin plass her å minne om at Bibelen sier “Frykt ikke” hele 365 ganger, en for hver dag i året. Dersom Gud sier at vi ikke skal frykte, så kan vi trygt gjøre det – vi som tilhører Herren og har bedt Jesus frelse oss fra all synd. Når evigheten er ordnet opp i er det ingenting igjen å være redd for.

Her er det Jakob og Israel – som er de samme folkene – som ikke skal være redd. Men hvorfor kaller Herren dem for en liten mark? Flere forklaringer er tilbudt av forskjellige kommentatorer. Noen peker på at en mark er liten og forsvarsløs. Dette var jo grunnen for at Gud hadde utvalgt dem til Hans folk i begynnelsen (see 5 Mostebok 5:5). En annen var markens styrke – at selv om den var liten med en myk munn, så kunne den med tiden bite seg gjennom hardt treverk og forårsake stor skade. En siste mulighet kan være at dette ordet for mark som er brukt her kan bety de verdifulle markene som ble brukt til å frembringe en spesiell, rød farge som var meget dyrebar og bare kunne kjøpes av de som hadde penger å avse. Kanskje bruken av ordet “mark” her kan forklares med alle tre forklaringene.

Til slutt forsikrer Herren a Han skal hjelpe dem og løse dem ut. Å løse ut noen betyr å kjøpe dem fri. På den måten blir dette verset fult av bilder på Kristus. Kristus skal utgyte sitt blod som har den dyrebare rødfargen som disse markene lager. Og Hans død og frivillig gitte blod på korset var prisen som skulle til for å kjøpe oss alle fri fra evig død og fordømmelse. Jesu blod er nok til å kjøpe oss alle fri fra syndes lønn som er døden – evig fordømmelse i helvete.

Når det gjelder profetier om endetiden så blir vi igjen minnet på at Gud vil aldri forlate sitt utvalgte folk. Han vil lede Jakob (Israel) gjennom trengselsperioden mens vi som tror på Ham i dag er i himmelen med Kristus.


 

Advertisements
%d bloggers like this: