19 juli

Så sier Herren, han som gjorde vei gjennom sjøen, en sti i det veldige vannet,”

Jesaja 43:16

VEI I SJØEN

I dette og det neste verset finner vi ikke hva Gud sa, men vi finner en beskrivelse av en av Herrens største undere. Mange kommentatorer og teologer har forsøkt å bortforklare dette miraklet med å si at det var en sivsjø, ikke Rødehavet, som nasjonen Israel krysset da de var på flukt fra Egypt. En forsøker å bortforklare miraklet med en sesongbasert fønvind som skulle ha fått vannet til å enten bli så lavt eller helt borte slik at folkemassen kunne gå trygt over “sjøen”.

Dette er ikke hva Bibelen sier. Den sier at det var hav som sperret for nasjonen Israels fluktmuligheter. Først da Moses holdt staven utover sjøen beveget vannet på seg. Vannet stod som en mur både på høyre og venstre side mens jødene krysset havet på tørr grunn (2 Mosebok 14). Og når Israel hadde kommet over til den andre siden lot Herren vannet vende tilbake slik at det druknet den egyptiske hæren som fulgte etter dem. Egypterne bøyde seg ikke ned i et grunt vann og druknet. Dette var akkurat slik vi ser det i den gamle filmen “De Ti Bud” med Charlton Heston som Moses.

For en Gud som har skapt hele verden er det en smal sak å skubbe vekk litt vann. Husk at det var ikke Moses som utførte miraklet, men Gud selv. Ha er allmektig og kan gjøre hva som helst. Det at en synder tar imot Kristus og blir frelst er et enda større mirakel enn dette.

Når vi leser dette verset minnes vi også på Salme 77 hvor vi leser om havets stier. Det minner oss om strømningene i havet, som for eksempel Golfstrømmen, som hjelper med å temperere jorden vår. Mange steder finner vi strømninger som dette. Det er utrolig hvor mange skatter vi kan finne i den hellige Skrift.


 

Advertisements
%d bloggers like this: