2 juli

Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.”

Jesaja 1:18

DISKUSJONER MED HERREN

I dagens tekst inviterer Herren oss til å komme til Ham og snakke ut om alt som vi lurer på eller plager oss. “La oss gjøre opp vår sak!” står det i den norske Bibelen. I den engelske Bibelen står det “Come, let us reason together” – la oss resonere sammen, tenke fornuftig på det hele. På hebraisk står det at vi skal “bære” til Ham, og det kan sikkert gjelde alt tankegodset vi strever med å bære rundt med oss. Så skal vi diskutere med Gud. Ja, det hebraiske ordet kan til og med oversettes som krangle, men dersom vi vet vårt eget beste er det best om vi lar Herren få det siste ordet.

Tro på skapelsens og gjenløsningens Gud  er ikke bare godtroenhet, men fult forenelig med all sann åndelig fornuft – en fornuftig tro. Dersom vi søker sann visdom er det bare ett sted man kan få det – fra Ham som har skapt alt og satt i gang alle naturlovene. Ja, Han har satt verdifull informasjon inni hver eneste celle som gror som forteller den hvordan den skal forme seg for å passe inn med alle de andre cellene.

Vi skal komme til Herren selv om syndene våre er som “purpur” eller “skarlagen“. Dette er slik jeg ser det en uriktig oversettelse av de hebraiske ordene; det var ingen “purpur” (fiolett) i grunnteksten. Den første fargen er “shaniy” på hebraisk, og er på engelsk oversatt som “scarlet”, en sterk rødfarge iblandet littegranne oransje. Det var denne fargen Jesus hadde på kappen sin da Han ble hengt på korset (Matteus 27:28). Dette var et bilde på synden Jesus tok med seg på korset. Den andre rødfargen, “røde som skarlagen” (engelsk “red like crimson”) er et bilde på blod. Det kan bety Kristi blod på korset, men det kan også bety at selv om syndene våre er farget av noen andres blod (som ved drap), så er det fremdeles ikke umulig å få syndene vasket rene som snø. De eneste som ikke kan frelses er de so  sier “nei” til å la den Hellige Ånd komme inn i livene deres. For en mektig og kjærlig Gud vi har som er villig til å tilgi oss alle synder dersom vi kommer til Ham.


 

Advertisements
%d bloggers like this: