20 juli

Så sier Herren, som løser deg ut, og som formet deg i mors liv: Jeg er Herren, som har skapt alt, alene har jeg spent ut himmelen, uten hjelp har jeg bredt jorden ut.”

Jesaja 44:24

SKAPEREN

Dette er et fantastisk vers som sier så mye om hva Gud er. For det første er Han vår gjenløser. En gjenløser eller utløser er fra oriental lov en slektning som kan kjøpe tilbake gården til en slektning dersom denne har dødd eller mistet gården på grunn av økonomiske problemer. Gjenløseren har også mulighet til å gifte seg med slektningens enke dersom han måtte ønske dette. I kristen teologi brukes dette om oss når Kristus har løst oss ut fra synden og innpodet oss til Guds familie som adopterte sønner og døtre.

Herren er også den som har formet oss i våre mødres liv. Et nytt liv er noe helt fantastisk og mirakuløst. Tenk at de fleste av oss har to hender og to bein, to ører og to øyne, en munn og et hjerte. Hver eneste skapning som er i live er et mirakel. På grunn av den nedarvede synden fra Adam skjer det dessverre at noen av og til blir født uten lemmer eller med andre begrensninger eller sykdommer. Dette er et resultat av nedarvet synd. Det er viktig å skille mellom personlig synd og arvet synd. Mennesker født med det vi vil kalle “mangler” kan bli elsket like høyt og være til stor glede for andre. Disse verdensborgerne er også mennesker og like mye verd som oss “vanlige”.

Den neste uttalelsen sier alt som er å si. Gud har skapt alt. Ordet her for å skape er ikke det vi finner i 1 Mosebok 1:1 da Gud skapte ut av ingenting, men det sier at Han har formet alt. Først skapte Han byggesteinene, så formet han mennesker og dyr og hele universet.

Han trengte ingen hjelp da Han strakk ut himlene og formet jorden ved å hamre den. Bibelen er full av slike gullkorn om Guds skaperverk, og dersom vi ikke tror at Gud har skapt jorden og alt som er på den, så vil vi også finne det vanskelig å tro på andre ting i Bibelen. “I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige” (Hebreerne 11:3). Troen vår er ikke bare en blind tro, men en forståelse om hvordan ting henger sammen.


 

Advertisements
%d bloggers like this: