23 juli

Løft øynene mot himmelen og se på jorden her nede! Himmelen løser seg opp som røyk, jorden skal slites ut som et klesplagg, og de som bor der, skal dø som lus. Men min frelse skal vare til evig tid, min rettferd skal aldri knuses.”

Jesaja 51:6

SYNDENS RESULTAT

Verset for i dag er langt og har et rikt innhold. Først sier Herren at vi skal løfte et øye mot himlene. Det er viktig at vi alltid retter vårt fokus mot det som er viktig – mot målet vårt – mot himmelske ting. Men Gud sier også at vi skal skanne jorden. Ettersom vi på den nåværende tid bor på jorden er det viktig for oss å vite hva som skal skje på jorden. Vi må også vite hva som skal skje med de som ikke tror på Herren i endetiden. En forståelse om den evige fortapelse for dem som ikke tror burde få oss til å jobbe enda hardere for å spre Guds gode budskap, evangeliet, til alle verdenshjørner.

Videre står det at himlene skal bli pulverisert – gjort til støv – og jorden skal slites ut som et stykke med tøy. Dette er en forventning av den vitenskapelige loven om økende entropi. Himlene, jorden og alt som finnes der er i en prosess av forråtnelse eller forfall som til slutt ender med døden. Som et resultat av arvesynden skal alt levende dø. På hebraisk blir vi sammenliknet med en knott som har en veldig kort livstid.

Til tross for syndens resultat som er forfall og til slutt død, så har Gud et forfriskende budskap. Guds frelse og rettferdighet skal aldri dø. Bokstavelig talt står det at Hans frelse alltid vil være skjult i den forstand at den er tidløs, og at Hans rettferdighet vil aldri nedbrutt. På samme måte som Gud vil eksistere i all evighet så vil den som tror på Ham også leve i all evighet ved hjelp av en udødelig skjel i et nytt legeme. Dette er uten tvil mye bedre enn å dø for så å bli fordømt i all evighet adskilt fra Gud i et brennende inferno.


 

Advertisements
%d bloggers like this: